Đỗ Thị Ninh (sinh năm 1947) là một nữ họa sĩ Việt Nam, mặc dù cô từ chối bị gán cho cái mác "nữ họa sĩ". Cô tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội năm 1966.[1] Cô là một trong những thế hệ nghệ sĩ nổi lên, ở độ tuổi 45-55 vào đầu những năm 1980, bao gồm Đặng Thị Khuê (1946-), Đỗ Sơn (1943-, nghệ sĩ quân đội), Lương Xuân Đoàn (1952-), Nguyễn Xuân Tiệp (1956-), Nguyễn Bảo Toàn (1950-) tại Hà Nội, Nguyễn Trung (1941), Đỗ Quang Em (1942-), Ca Lê Thắng (1949-), Đào Minh Trí (1949-), Nguyễn Thân (1948 -) tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bửu Chi (1948-) và Hoàng Đăng Nhuận (1942-) tại Huế.[2]

Tác phẩmSửa đổi

  • bãi biển Sầm Sơn (Sam Son Beach) lụa 1987
  • chùa Thầy (Thầy Temple) lụa 1988

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Nora Taylor Painters in Hanoi: an ethnography of Vietnamese art - Page 102 2009 "Do Thi Ninh (born 1947; Vietnam College of Fine Arts graduate 1966), * also single, agrees with Le Thi Kim Bach. "If I were married, I would have to do the cooking, laundry, and cleaning. This way, I feel that I have more time to myself.
  2. ^ A winding river: the journey of contemporary art in Vietnam Meridian International Center (Washington, D.C.) - 1997 "The River Bends Again In the early 80's, a contingency of artists of the 45 to 55 age group, including Dang Thi Khue, Do Son, Do Thi Ninh, Luong Xuan Doan, Nguyen Xuan Tiep, Bao Toan in Hanoi; Nguyen Trung, Do Quang Em, Ca Le Thang, Dao Minh Tri, Nguyen Than in Ho Chi Minh City; Buu Chi and Hoang Dang Nhuan in Hue, began to rebel against what they perceived as the superficiality,, lack of personality and dogmatic formulas of mainstream art. They sought new outlets and directions for Vietnamese painting, and seem to have succeeded in persuading the authorities to accept diversity and individual freedom in artistic creation. Their works heralded a new development in painting,..."

Liên kết ngoàiSửa đổi