127 Johanna

tiểu hành tinh

127 Johanna là một tiểu hành tinh lớn ở vành đai chính. Bề mặt của nó rất tối và thành phần cấu tạo dường như bằng cacbonat nguyên thủy. Tiểu hành tinh này do P. M. Henry phát hiện ngày 5.11.1872 và người ta tin rằng được đặt theo tên nữ anh hùng Jeanne d'Arc.

127 Johanna
Khám phá
Khám phá bởiPaul Henry và Prosper Henry
Ngày phát hiện5 tháng 11 năm 1872
Tên chỉ định
Đặt tên theo
Joan of Arc
 
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 31 tháng 12 năm 2006 (JD 2454100.5)
Cận điểm quỹ đạo385.859 Gm (2.579 AU)
Viễn điểm quỹ đạo438.576 Gm (2.932 AU)
Bán trục lớn412.218 Gm (2.756 AU)
Độ lệch tâm0.064
Chu kỳ quỹ đạo1670.707 d (4.57 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 117.92 km/s
Độ bất thường trung bình36.831°
Độ nghiêng quỹ đạo8.245°
Kinh độ của điểm nút lên31.448°
Acgumen của cận điểm91.496°
Đặc trưng vật lý
Kích thước122 km
Khối lượng?×10? kg
Mật độ khối lượng thể tích? g/cm³
Hấp dẫn bề mặt? m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 2? km/s
Chu kỳ tự quay? d
Suất phản chiếu?
Nhiệt độ~168 K
Kiểu phổC
Cấp sao tuyệt đối (H)8.3

Tham khảoSửa đổi