266 Aline

tiểu hành tinh

266 Aline là một tiểu hành tinh khá lớn và tối, ở vành đai chính. Thành phần cấu tạo của nó có lẽ là chondrite cacbonat nguyên thủy.

266 Aline
Khám phá
Khám phá bởiJohann Palisa
Ngày phát hiện17 tháng 5 năm 1887
Tên chỉ định
n/a
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo353.479 Gm (2.363 AU)
Viễn điểm quỹ đạo485.259 Gm (3.244 AU)
419.369 Gm (2.803 AU)
Độ lệch tâm0.157
1714.34 d (4.69 a)
17.79 km/s
250.561°
Độ nghiêng quỹ đạo13.391°
236.007°
151.36°
Đặc trưng vật lý
Kích thước109.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
12.3 h
Suất phản chiếu0.059
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
C
8.8

Tiểu hành tinh này do Johann Palisa phát hiện ngày 17.5.1887 ở Viên và hình như được đặt theo tên người con gái của nhà thiên văn học Edmund Weiss.

Tham khảoSửa đổi