Mở trình đơn chính

Sự kiệnSửa đổi

Huệ Văn quân của nước Tần xưng vương.

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi