365 Corduba

tiểu hành tinh

365 Corduba là một tiểu hành tinh rất lớn ở vành đai chính. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu C, và đường như được cấu tạo bằng vật liệu cacbonat nguyên thủy.

365 Corduba
Khám phá
Khám phá bởiAuguste Charlois
Ngày phát hiện21 tháng 3 năm 1893
Tên chỉ định
1893 V
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo354.108 Gm (2.367 AU)
Viễn điểm quỹ đạo484.426 Gm (3.238 AU)
Bán trục lớn419.267 Gm (2.803 AU)
Độ lệch tâm0.155
Chu kỳ quỹ đạo1713.714 d (4.69 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 117.79 km/s
Độ bất thường trung bình73.518°
Độ nghiêng quỹ đạo12.804°
Kinh độ của điểm nút lên185.504°
Acgumen của cận điểm214.85°
Đặc trưng vật lý
Kích thước106.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ khối lượng thể tíchkhông biết
Hấp dẫn bề mặtkhông biết
Tốc độ vũ trụ cấp 2không biết
Chu kỳ tự quaykhông biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổC
Cấp sao tuyệt đối (H)9.18

Tiểu hành tinh này do Auguste Charlois phát hiện ngày 21.3.1893 ở Nice. Tên của nó có lẽ là tên tiếng Latinh của thành phố Córdoba, Tây Ban Nha[1].

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi