Mở trình đơn chính

Sự kiệnSửa đổi

Năm Đức Phật ra đời ( Ngày 8 tháng 4 theo lịch Ấn cổ và ngày 15 tháng 4 theo Phật lịchÂm lịch

SinhSửa đổi

Đức phật Đản sanh tại Lâm Tì Ni Thuộc Đông Bắc Ấn Độ cổ ( nay thuộc Nepal)

MấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi