974 là một năm trong lịch Gregory, theo âm lịch, năm này một phần là Quý Dậu, còn lại là Giáp Tuất

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 1
Thế kỷ:
Thập niên:
Năm:

Sự kiệnSửa đổi

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Stratton, J.M. (1969). Agricultural Records. John Baker. ISBN 0-212-97022-4.