Anarthriaceaedanh pháp khoa học cho một họ thực vật có hoa. Họ này ít được các nhà phân loại học công nhận.

Anarthriaceae
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Monocots
(không phân hạng)Commelinids
Bộ (ordo)Poales
Họ (familia)Anarthriaceae
D.F.Cutler & Airy Shaw, 1965
Các chi
Xem văn bản.

Hệ thống APG II năm 2003 (không thay đổi từ hệ thống APG năm 1998), công nhận họ này và đặt nó trong bộ Poales thuộc nhánh commelinids trong thực vật một lá mầm. Theo APG II thì họ này có khoảng một chục loài sinh sống ở tây nam Australia[1]. Tuy nhiên một số tác giả khác chỉ công nhận mỗi chi Anarthria là thuộc về họ này và cho rằng nó có 5 loài[2].

Các chi sửa

Hai chi sau được một số tác giả coi là thuộc về họ Restionaceae[3].

Phát sinh chủng loài sửa

Cây phát sinh chủng loài dưới đây lấy theo APG III.

Poales 
Typhaceae s. l. 

Typhaceae s. s.

Sparganiaceae (Sparganium)

Bromeliaceae

Rapateaceae

Xyridaceae

Eriocaulaceae

Mayacaceae

Thurniaceae

Juncaceae

Cyperaceae

Anarthriaceae

Centrolepidaceae

Restionaceae

Flagellariaceae

Joinvilleaceae

Ecdeiocoleaceae

Poaceae

Ghi chú sửa

  1. ^ Anarthriaceae trên website của APG.
  2. ^ Anarthriaceae Lưu trữ 2007-01-03 tại Wayback Machine trong L. Watson và M.J. Dallwitz (1992 trở đi). Các họ thực vật có hoa Lưu trữ 2007-01-03 tại Wayback Machine: miêu tả, minh họa, nhận dạng, thông tin tra cứu. Phiên bản: 3-5-2010. http://delta-intkey.com Lưu trữ 2007-01-03 tại Wayback Machine
  3. ^ Restionaceae trong L. Watson và M.J. Dallwitz (1992 trở đi). Các họ thực vật có hoa Lưu trữ 2007-01-03 tại Wayback Machine: miêu tả, minh họa, nhận dạng, thông tin tra cứu. Phiên bản: 3-5-2010. http://delta-intkey.com Lưu trữ 2007-01-03 tại Wayback Machine

Liên kết ngoài sửa