Annalen der Physik

Annalen der Physik (tạm dịch: Biên niên Vật lý) là một trong những tạp chí khoa học lâu đời nhất về vật lý học phát hành từ năm 1799. Tạp chí công bố các bài báo nghiên cứu gốc, bình duyệt trong phạm vi vật lý thực nghiệm, lý thuyết, ứng dụng, và vật lý toán cũng như các lĩnh vực liên quan. Tổng biên tập hiện tại là Stefan Hildebrandt..[1]

Annalen der Physik  
Tập tin:Annalen der Physik coverimage.gif
Tên viết tắt (ISO 4)Ann. Phys. (Berlin)
NgànhVật lý học
Ngôn ngữTiếng Anh
Biên tậpStefan Hildebrandt
Thông tin xuất bản phẩm
Nhà xuất bảnWiley-VCH
Lịch sử xuất bản1799–đến nay
Tần suấtHàng tháng
Chỉ số độ ảnh hưởng
(2016)
3.443
Chỉ mục
ISSN0003-3804 (bản in)
1521-3889 (bản web)
LCCN50013519
Số OCLC5854993
Liên kết ngoài

Tạp chí được chuyển tiếp từ Journal der Physik xuất bản từ năm 1790 đến 1794, và từ Neues Journal der Physik xuất bản từ 1795 đến 1797.[2] Trong lịch sử, tạp chí phát hành dưới nhiều tên khác nhau (Annalen der Physik, Annalen der Physik und der physikalischen Chemie, Annalen der Physik und Chemie, Wiedemann's Annalen der Physik und Chemie).

Một số công trình nổi bật từng xuất bảnSửa đổi

Trong nhiều bài báo nổi tiếng từng được công bố tại Annalen der Physik, có thể liệt kê một số như:

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ “The Editorial Team of Annalen der Physik”. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim. Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2017. 
 2. ^ “Annalen der Physik - History”. Physik.uni-augsburg.de. Ngày 26 tháng 3 năm 2002. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2016. 
 3. ^ R. Kohlrausch (1854). “Theorie des elektrischen Rückstandes in der Leidener Flasche”. Annalen der Physik und Chemie 167 (1): 56–82. Bibcode:1854AnP...167...56K. doi:10.1002/andp.18541670103. 
 4. ^ R. Kohlrausch (1854). “Theorie des elektrischen Rückstandes in der Leidener Flasche”. Annalen der Physik und Chemie 167 (2): 179–214. Bibcode:1854AnP...167..179K. doi:10.1002/andp.18541670203. 
 5. ^ H. Hertz (1887). “Ueber einen Einfluss des ultravioletten Lichtes auf die electrische Entladung”. Annalen der Physik 267 (8): 983–1000. Bibcode:1887AnP...267..983H. doi:10.1002/andp.18872670827. 
 6. ^ M. Planck (1901). “Ueber das Gesetz der Energieverteilung im Normalspectrum” (PDF). Annalen der Physik 309 (3): 553–563. Bibcode:1901AnP...309..553P. doi:10.1002/andp.19013090310. 
 7. ^ A. Einstein (1901). “Folgerungen aus den Capillaritätserscheinungen” (PDF). Annalen der Physik 309 (3): 513–523. Bibcode:1901AnP...309..513E. doi:10.1002/andp.19013090306. 
 8. ^ A. Einstein (1905). “Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt” (PDF). Annalen der Physik 322 (6): 132–148. Bibcode:1905AnP...322..132E. doi:10.1002/andp.19053220607. 
 9. ^ A. Einstein (1905). “Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen” (PDF). Annalen der Physik 322 (8): 549–560. Bibcode:1905AnP...322..549E. doi:10.1002/andp.19053220806. 
 10. ^ A. Einstein (1905). “Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig?” (PDF). Annalen der Physik 323 (13): 639–641. Bibcode:1905AnP...323..639E. doi:10.1002/andp.19053231314. 
 11. ^ A. Einstein (1905). “Zur Elektrodynamik bewegter Körper” (PDF). Annalen der Physik 322 (10): 891–921. Bibcode:1905AnP...322..891E. doi:10.1002/andp.19053221004. 
 12. ^ A. Einstein (1906). “Die Plancksche Theorie der Strahlung und die Theorie der spezifischen Wärme” (PDF). Annalen der Physik 327 (1): 180–190. Bibcode:1906AnP...327..180E. doi:10.1002/andp.19063270110. 
 13. ^ A. Einstein, O. Stern (1913). “Einige Argumente für die Annahme einer molekularen Agitation beim absoluten Nullpunkt” (PDF). Annalen der Physik 345 (3): 551–560. Bibcode:1913AnP...345..551E. doi:10.1002/andp.19133450309. 
 14. ^ A. Einstein (1916). “Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie” (PDF). Annalen der Physik 354 (7): 769–822. Bibcode:1916AnP...354..769E. doi:10.1002/andp.19163540702. 

Liên kết ngoàiSửa đổi