Bản mẫu:2010 FIFA World Cup qualification - CAF Third Round (Group 5)

Đội tuyển
St Điểm
 Bờ Biển Ngà 6 16
 Burkina Faso 6 12
 Malawi 6 4
 Guinée 6 3


Bản mẫu:2010 FIFA World Cup qualification (CAF Third Round) group talk

Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [tạo]