Bản mẫu:Db-notice-multiple

Đề nghị xóa nhanh [[:{{{1}}}]]

Một thẻ đã được đặt ở [[:{{{1}}}]] nhằm yêu cầu xóa nhanh trang này khỏi Wikipedia vì nhiều lý do. Vui lòng truy cập trang để xem lý do. Nếu trang đã bị xóa, bạn có thể hỏi tôi lý do bằng cách để lại tin nhắn ở trang thảo luận của tôi.

Nếu bạn nghĩ trang này không nên bị xóa vì lý do này, bạn có thể phản đối xóa nhanh bằng cách [[:{{{1}}}|truy cập trang này]] và nhấp vào nút có dòng chữ "Phản đối yêu cầu xóa nhanh". Điều này sẽ cho bạn cơ hội để giải thích tại sao bạn tin rằng trang không nên bị xóa. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng một khi một trang được gắn thẻ để xóa nhanh, nó có thể bị xóa ngay lập tức. Vui lòng không tự mình xóa thẻ xóa nhanh khỏi trang, nhưng đừng ngần ngại thêm bổ sung thêm thông tin nhằm phù hợp với quy định và hướng dẫn của Wikipedia. Nếu trang bị xóa và bạn muốn truy xuất nội dung đã xóa để tham khảo hoặc cải tiến trong tương lai, vui lòng liên hệ với bảo quản viên hoặc điều phối viên đã xóa trang, hoặc nếu bạn đã làm như vậy, bạn có thể đặt một yêu cầu tại Wikipedia:Biểu quyết phục hồi trang.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
Dòng mã Bản mẫu Mô tả Hỗtr
C1 {{db-nonsense}} Vô nghĩa rõ ràng
C2 {{db-test}} Trang thử nghiệm
C3 {{db-vandalism}} Hoàn toàn là phá hoại hoặc lừa bịp rõ ràng
C4 {{db-repost}} Trang được tạo lại với nội dung của một trang đã từng bị xóa theo biểu quyết
C5 {{db-banned}} Trang do thành viên bị cấm tạo ra Không
C6 {{db-c6}} bảo trì kĩ thuật Không
C7 {{db-author}} Tác giả yêu cầu xóa Không
C8 {{db-g8}} Trang liên quan đến một trang khác không tồn tại hoặc đã bị xóa Không
? -- ? Không
C9 {{db-spam}} Quảng cáo trắng trợn
C11 {{db-attack}} Bài viết có nội dung tấn công cá nhân
C12 {{db-copyvio}} Obvious copyright infringement
C13 {{db-afc}} Abandoned Articles for creation submission
C14 {{db-disambig}} Unnecessary disambiguation pages
A1 {{db-nocontext}} Can't determine subject
A2 {{db-foreign}} From another Wikipedia
A3 {{db-nocontent}} Empty or no useful content
A5 {{db-transwiki}} Already been transwikied
A7 {{db-a7}} No claim of significance
A9 {{db-album}} Album with no claim of significance
A10 {{db-same}} Duplicates an existing article
A11 {{db-madeup}} Obviously invented
F1 {{db-redundantimage}} Duplicates an existing image
F2 {{db-noimage}} Corrupt or empty image
F3 {{db-noncom}} Media with unacceptable license
F4 {{db-unksource}} Media with unknown source Không
F5 {{db-f5}} Non-free license not used in articles Không
F6 {{db-norat}} Fair use rationale needed Không
F7 {{db-badfairuse}} Inappropriate fair use
F8 {{db-nowcommons}} Moved to commons Không
F9 {{db-filecopyvio}} Image copyright infringement
F10 {{db-badfiletype}} Unused media of unsupported type
F11 {{db-nopermission}} Missing evidence of permission Không
C1 {{db-catempty}} Empty category
C2 {{cfr-speedy}} Renaming/merging of category Không
U1 {{db-userreq}} Requested by user Không
U2 {{db-nouser}} Non-existent user Không
U3 {{db-gallery}} User non-free image gallery
U5 {{db-notwebhost}} WP:NOTWEBHOST violation
R2 {{db-rediruser}} Cross-namespace redirect
R3 {{db-redirtypo}} Implausible redirect
R4 {{db-redircom}} File redirect hiding Commons image
P1 {{db-p1}} Would be speedyable if an article
P2 {{db-emptyportal}} Portal with too few articles

Bản mẫu này được sử dụng để thông báo cho người dùng rằng một trang đã được gắn thẻ để xoá nhanh theo nhiều hơn một tiêu chí xoá nhanh. Những tiêu chí xoá nhanh có thể được cho vào bản mẫu được liệt kê ở bảng bên phải. Chỉ có những dòng mã với từ "Có" ở cột Hỗtr mới có thể sử dụng được.

Bản mẫu này thường được sử dụng cùng với {{db-multiple}}.

Cách sử dụngSửa đổi

Bản mẫu này được thay This template is thay thế ở trên trang thảo luận của người dùng nào đã tạo trang được gắn thẻ xoá nhanh. Trong tham số không có tên đầu tiên, hãy ghi tên của trang được gắn thẻ để xóa nhanh, và trong các tham số không có tên tiếp theo, hãy đặt tên của tiêu chí xóa nhanh của trang đó.

Ví dụ:

{{subst:db-notice-multiple|Tên trang|G11|G12|v.v.}}

ParametersSửa đổi

Required parameters
 • The first unnamed parameter is required. This is the title of the page being tagged for deletion.
 • If one of the parameters listed is "A10", then an |article= parameter is also required. This is the name of the article that the page being tagged for deletion was duplicating. (See section A10 of the criteria for speedy deletion.)
Optional parameters
 • All of the speedy deletion criteria are optional. If no criteria are specified, the template outputs a generic notice.
  • The template accepts up to ten speedy deletion criteria (unnamed parameters 2-11).
 • url:- If one of the speedy deletion criteria is G12 or F9, the source URL of the copyright violation can be added using |url=url of copyright violation.
 • source:- If one of the speedy deletion criteria is A2, the name of the source article can be added using |source=xx:article name. "xx" is the language code or interwiki code of the project on which the article exists, and "article name" is the name as it exists on that project. Please do not enclose the name with square brackets [[ ]] - if you use square brackets, the template will not display properly.
 • nowelcome:- By default this template will leave a {{First article}} welcome message if the talk page is a red link, i.e. if the user being warned is a new user. If |nowelcome=yes is specified, no welcome message will be generated.
 • nothanks:- If a {{First article}} welcome message is generated, by default it includes the text "thank you for your contributions". If |nothanks=yes is specified, this text will be omitted.
  • If G10 is specified as one of the unnamed parameters, this is set to "yes" by default.
 • wizard:- If |wizard=yes is specified, a message box giving advice on creating articles is included.
  • The default behaviour is to include the message box if any of the unnamed parameters correspond to the following criteria: G1, G2, G4, G11, G12, A1, A2, A3, A5, A7, A9, A10, or T2. However, the message box will not be shown by default if either G3 or G10 are specified.
 • willprovide:- Sometimes the template will include the sentence, "If the page is deleted, and you wish to retrieve the deleted material for future reference or improvement, you can place a request here." You can choose to include this sentence by specifying |willprovide=yes, or to omit it with |willprovide=no.
  • The default behaviour is to omit the sentence if any of the following criteria are present: G1, G3, G10, G12, F1, F2, F7, F9, F10, C1, U3, R2, R3, P1, or P2.

See alsoSửa đổi

{{Db-notice-multiple-NPF}}