Bản mẫu:Sử dụng nhiều

(Đổi hướng từ Bản mẫu:High-risk)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Hộp thông báo này được đặt trong trang tài liệu của những bản mẫu được sử dụng nhiều trên 2000 trang. Đối với các bản mẫu được nhúng trên 100.000 trang, hoặc nếu tham số đầu tiên được đặt thành risk, bản mẫu sẽ đưa ra thông điệp cảnh báo mạnh hơn.

Cách sử dụngSửa đổi

{{High-use}}

{{High-use|2=trang thảo luận|info=văn bản thêm}}

Tất cả thông số
{{Sử dụng nhiều |1= |2= |info= |demo= |form= |expiry= }}

Ví dụSửa đổi

Thông điệp tiêu chuẩnSửa đổi

{{Sử dụng nhiều}}
  • Ở dạng này, hộp thông báo tự động hiển thị số trang mà bản mẫu được nhúng, tùy theo giá trị của bản mẫu trong Mô đun:Transclusion count/data. Thậm chí nó có thể ghi lại số phần trăm, nếu số trang nhúng cao hơn 1%.
{{Sử dụng nhiều|70000}}
{{Sử dụng nhiều|70000+|Wikipedia:Thảo luận}}
{{Sử dụng nhiều| |Wikipedia:Thảo luận}}

Nguy hiểm caoSửa đổi

{{Sử dụng nhiều|142857}}
{{Sử dụng nhiều|3000000}}

Xem thêmSửa đổi

Đếm bản mẫuSửa đổi