Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
Các siêu bản mẫu
hộp thông báo (Mbox)
{{Ambox}}bài viết
{{Cmbox}}thể loại
{{Imbox}}hình
{{Fmbox}}thảo luận
{{Ombox}}chân / đầu trang
{{Mbox}}(auto-detect)
{{Asbox}}bài sơ khai
{{Dmbox}}trang định hướng

{{Mbox}} ("[M]ulti-namespace message[box]") là bản mẫu meta với các bản mẫu hộp thông báo nhạy cảm với không gian tên có thể được thực hiện. Phổ biến nhất trong số này là {{Ambox}} cho bài viết, {{Tmbox}} cho trang thảo luận, {{Imbox}} đối với các trang tệp tin (trước đây là ảnh), {{Cmbox}} cho các trang thể loại và {{Ombox}} cho các loại trang khác.

Lưu ý rằng bản mẫu này chỉ nên được sử dụng cho các hộp thông báo thực sự cần điều chỉnh phong cách của chúng. Hầu hết các hộp thông báo không cần điều này và nên sử dụng một trong những kiểu hộp được liệt kê. Sử dụng các bản mẫu đó trực tiếp có nghĩa là bản mẫu của bạn sẽ trông giống nhau trên trang bản mẫu của nó và tại bất kỳ nơi nào khác bạn hiển thị, điều này cho thấy rõ loại trang nào được sử dụng. Nó cũng cung cấp cho bạn quyền truy cập vào bất kỳ tính năng bổ sung nào mà các mẫu cung cấp và nó giúp tiết kiệm một số tải máy chủ.

Sử dụng

Bản mẫu này có cùng tham số như {{Ambox}}, {{Imbox}}, ..... Xem tài liệu đầy đủ ở đó.

Một số hộp mà bản mẫu này gọi chỉ xử lý hình ảnh có chiều rộng tối đa 52px, do đó giới hạn đó cũng áp dụng cho bản mẫu này hoặc bạn sẽ gặp phải các vấn đề đệm xấu xí.

Demospace

Bản mẫu này tùy ý lấy tham số "demospace" như được mô tả tại {{Namespace detect}}. Tham số đó chỉ dành cho mục đích thử nghiệm và trình diễn. Nếu bạn muốn khóa hộp tin nhắn của mình thành một kiểu thì thay vào đó hãy sử dụng trực tiếp một trong các mbox khác.

Không gian tên "Hình:" đã được đổi tên thành "Tập tin:" từ 11 tháng 12 năm 2008. Bản mẫu này đã được cập nhật để hiểu rõ cả hai tên trước đó, do đó nó vẫn hoạt động tốt. Để tương thích ngược nó vẫn hiểu "demospace = image" có nghĩa tương tự như "demospace = file". Nhưng sử dụng "demospace = image" bây giờ bị loại bỏ.

Tham số

Tất cả tham số:

{{Mbox
| name = Tên bản mẫu
| demospace = {{{demospace|}}} / main / talk / file / category / other
| type = speedy / delete / content / style / notice / move / protection
| image = none / [[File:Some image.svg|40px]]
| imageright = [[File:Some image.svg|40px]]
| style=CSS values
| textstyle=CSS values
| text = Văn bản hiện trửa
| small = {{{small|}}} / left / yes
| smallimage = none / [[File:Some image.svg|30px]]
| smallimageright = none / [[File:Some image.svg|30px]]
| smalltext = Một nội dung tin nhắn ngắn hơn.
| plainlinks = no
}}

Lưu ý: Các tham số nhỏ chỉ có hiệu lực khi bản mẫu xuất hiện trên một loại trang như bài viết, thảo luận hoặc loại "other". Đối với tài liệu liên quan của họ, xem {{Ambox}}, {{Tmbox}} và/hoặc {{Ombox}}. Sử dụng các tham số nhỏ khi chúng không hợp lệ sẽ không có tác dụng, nhưng cũng không gây hại.

Xem thêm

Có 7 siêu bản mẫu trong gia đình hộp thông báo (Mbox):

 • {{Hộp thông báo}} (Ambox) – dùng cho không gian tên Chính (bài viết)
 • {{Hộp thông báo thể loại}} (Cmbox) – dùng cho không gian tên Thể loại
 • {{Hộp thông báo thảo luận}} (Tmbox) – dùng cho không gian tên Thảo luận
 • {{Hộp thông báo hình}} (Imbox) – dùng cho không gian tên Tập tin
 • {{Fmbox}} – các hộp thông báo dạng footer và header
 • {{Ombox}} – dùng cho các không gian tên khác (Thành viên, Wikipedia,…)
 • {{Mbox}} – tự động kiểm tra không gian tên, dành cho hộp thông báo được sử dụng tại nhiều không gian tên và do đó cần thay đổi kiểu tùy vào nơi chúng được dùng.

Siêu bản mẫu có liên quan gần:

 • {{Hộp sơ khai}} (Asbox) – siêu bản mẫu dành cho hệ thống bản mẫu sơ khai.
 • {{Dmbox}}, cho các hộp thông báo trên các trang định hướng hoặc trang chỉ mục.
 • {{Ivmbox}}, một hộp đơn giản có chiều rộng đầy đủ với nền ngà mặc định dành cho các thông điệp hoặc thông báo quan trọng.