Bản mẫu:Hộp thông báo

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
Các siêu bản mẫu
hộp thông báo (Mbox)
{{Ambox}}bài viết
{{Cmbox}}thể loại
{{Imbox}}hình
{{Fmbox}}thảo luận
{{Ombox}}chân / đầu trang
{{Mbox}}(auto-detect)
{{Asbox}}bài sơ khai
{{Dmbox}}trang định hướng

Đây là siêu bản mẫu {{Hộp thông báo}}, hay còn gọi là "ambox" ([A]rticle [m]essage [box]).

Nó được sử dụng để tạo ra các bản mẫu hộp thông báo bài viết, như {{Underlinked}}. Nó cung cấp một số màu khác nhau, sử dụng hình ảnh mặc định nếu không có tham số hình ảnh nào được đưa ra và có một số tính năng khác.

Sử dụng

Ví dụ sử dụng đơn giản:

{{Hộp thông báo | text = Some text.}}

Ví dụ sử dụng phức tạp:

{{Hộp thông báo
| subst   = <includeonly>{{subst:</includeonly><includeonly>substcheck}}</includeonly>
| type    = style
| small   = left
| image   = [[File:Emblem-question-yellow.svg|40px|alt=Question mark]]
| smallimage = [[File:Emblem-question-yellow.svg|20px|alt=Question mark]]
| textstyle = color: red; font-weight: bold; font-style: italic;
| text    = Text for a big box, for the top of articles.
| smalltext = Text for the top of article sections.
| date    = {{{date|}}}
| category  = A name of a category to use for monthly categories
| all    = A category which all articles will be placed in
}}

Nhưng bạn thực sự không nên sử dụng văn bản in nghiêng đậm màu đỏ.

Hình ảnh mặc định

Các ví dụ sau sử dụng các tham số type nhưng không sử dụng tham số hình ảnh vì thế chúng sử dụng các hình ảnh mặc định cho mỗi kiểu.

Nếu không có tham số type được chỉ ra thì mặc định của bản mẫu là |type=notice.

Hình ảnh khác

Các hình ảnh mặc định chỉ ra trên đây là thuận tiện nhất. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp thì việc sử dụng các hình ảnh cụ thể hơn sẽ là thích hợp hơn. Các ví dụ này sử dụng tham số image để chỉ rõ hình ảnh được dùng thay vì hình ảnh mặc định.

Đặc biệt

Một vài tổ hợp tham số khác.

Tham số

Tất cả tham số:

{{Hộp thông báo
| name    = Name of template without the Template: part
| subst    = <includeonly>{{subst:</includeonly><includeonly>substcheck}}</includeonly>
| type    = speedy / delete / content / style / notice / move / protection
| image    = none / [[File:...|40px|...]]
| imageright = [[File:...|40px|...]]
| class    = A custom CSS class to apply to the box
| style    = CSS values
| textstyle  = CSS values
| text    = The message body text.
| small    = {{{small|}}} / left
| smallimage = none / [[File:...|20px|...]]
| smallimageright = none / [[File:...|20px|...]]
| smalltext  = A shorter message body text.
| preposition = Preposition between category name and month (defaults to "from")
| date    = {{{date|}}}
| cat     = Prefix for monthly categories
| all     = Category which all articles will be placed in, if any
| cat2    = Second prefix for monthly categories
| all2    = Second category which all articles will be placed in, if any
| cat3    = Third prefix for monthly categories
| all3    = Third category which all articles will be placed in, if any
}}

subst

Nên được sử dụng để phát hiện bản mẫu đã được thay thế không chính xác.

type

Nếu không đưa vào tham số type thì bản mẫu mặc định lấy theo loại notice, được sử dụng cho "thông báo về bài viết". Điều đó có nghĩa là nó có thanh dọc bên trái màu xanh lam tương tự như trong ví dụ sử dụng đơn giản trên đây.

image

Không tham số = Nếu không có tham số image thì bản mẫu sử dụng hình ảnh mặc định. Hình ảnh mặc định nào được dùng phụ thuộc vào tham số type trên đây.
Một tấm hình = Phải có hình với ký hiệu wiki thông thường. Độ rộng 40px-50px thường phù hợp nhất, phụ thuộc vào tỷ lệ chiều cao so với chiều rộng của hình. Ví dụ:
[[Hình:Unbalanced scales.svg|40px]]
none = Nghĩa là không dùng hình.

imageright

Không tham số = Nếu không đưa ra tham số imageright thì ở bên phải của hộp thông báo sẽ không có hình nào cả.
Một tấm hình = Phải là hình ảnh với ký hiệu wiki thông thường. Độ rộng 40px-50px thường phù hợp nhất, phụ thuộc vào tỷ lệ chiều cao so với chiều rộng của hình. Ví dụ:
imageright = [[File:Twemoji2 1f4da.svg|40px|alt=Three stacked books]]
Bất kỳ thứ gì = Bất kỳ thứ gì mà bạn muốn thể hiện ở bên phải hộp thông báo.

style

Giá trị CSS được sử dụng trong toàn bộ hộp. Không có dấu ngoặc kép " " nhưng với dấu chấm phẩy kết thúc ;. Ví dụ:
style = margin-bottom: 0.5em;

textstyle

Giá trị CSS được sử dụng trong văn bản bên trong hộp. Ví dụ:
textstyle = text-align: center;

text

Nội dung văn bản.

Tham số phân loại

 • date= - tham số ngày để hiển thị ngày hoặc dùng cho thể loại dọn dẹp hàng tháng
 • cat - tiền tố cho thể loại hàng tháng, e.g. Bài viết trên Wikipedia cần chỉnh sửa văn phong
 • all - thể loại mà tất cả các bài viết sẽ được thêm vào, ví dụ:. Tất cả Bài viết trên Wikipedia cần chỉnh sửa

Tham số small

Các hộp thông báo bài viết nhỏ dành cho đầu các phần. Thông thường chúng chỉ nên chứa một hoặc hai dòng văn bản.

small

left = Tạo ra Bảng thông báo nhỏ ở phía bên trái văn bản. Điều này cũng làm cho hình ảnh mặc định nhỏ hơn. Lưu ý rằng mọi tham số smallimage, smallimagerightsmalltext chỉ có tác dụng khi "small=left". Để làm cho bản mẫu của bạn hiểu được thông số nhỏ, bạn có thể sử dụng mã này:
small = {{{small|}}}
bất kỳ giá trị nào khác, bao gồm trống và không có tham số = Hộp thông báo nhỏ có kích thước mặc định. Bỏ qua smallimage, smallimagerightsmalltext.

smallimage

Không tham số = Nếu không có tham số smallimage được đưa ra thì bản mẫu này quay trở lại sử dụng tham số image. Nếu tham số image cũng trống thì một hình ảnh nhỏ mặc định được sử dụng.
Một tấm hình = Phải có hình với ký hiệu wiki thông thường. Độ rộng 20px thường phù hợp cho các hộp có một dòng văn bản, trong khi chiều rộng 25px thường phù hợp cho các hộp có hai dòng văn bản. Ví dụ:
smallimage = [[File:Gnome globe current event.svg|20px|alt=Clock over a larger globe]]
none = Nghĩa là không dùng hình. Sẽ ghi đè bất kỳ hình ảnh nào trong tham số image, khi "small=left".

smallimageright

Không tham số = Nếu không có tham số smallimageright được đưa ra thì bản mẫu này quay trở lại sử dụng tham số imageright. Nếu tham số imageright tham số cũng trống thì sẽ không có hình ảnh nào được hiển thị ở phía bên phải.
Một tấm hình = Phải có hình với ký hiệu wiki thông thường. Độ rộng 20px - 25px thường phù hợp nhất. Ví dụ:
smallimageright = [[File:Twemoji2 1f4da.svg|20px|alt=Three stacked books]]
Bất kỳ thứ gì = Bất kỳ thứ gì mà bạn muốn thể hiện ở bên phải hộp thông báo.
none = Nghĩa là không dùng hình. Sẽ ghi đè bất kỳ hình ảnh nào trong tham số imageright, khi "small=left".

smalltext

Văn bản hiển thị dành cho phiên bản nhỏ của hộp. Nếu không có tham số smalltext được đưa ra thì bản mẫu này quay trở lại sử dụng tham số text.

Các chi tiết kỹ thuật

Nếu bạn cần sử dụng các ký tự đặc biệt trong tham số văn bản thì bạn cần phải thoát chúng như sau:

{{Hộp thông báo
| text = <div>
Dấu bằng = và dấu ngoặc móc đóng và mở { } hoạt động bình thường.
Nhưng ở đây dấu suyệt đứng {{!}} và dấu móc kép <nowiki>}}</nowiki>. 
Và giờ là dấu suyệt đứng và các dấu móc đóng <nowiki>|}}</nowiki>.
</div>
}}

Thẻ <div> bao quanh văn bản trong ví dụ trên thường không cần thiết. Nhưng nếu văn bản chứa ngắt dòng thì đôi khi chúng ta nhận được khoảng cách dòng kỳ lạ. Điều này đặc biệt xảy ra khi sử dụng danh sách chấm dọc. Sau đó, sử dụng các thẻ div để khắc phục điều đó. Bản mẫu này sử dụng các lớp CSS trong MediaWiki:Common.css để định dạnh kiểu cách , do đó nó hoàn toàn có thể tùy chỉnh được.


Xem thêm

Có 7 siêu bản mẫu trong gia đình hộp thông báo (Mbox):

 • {{Hộp thông báo}} (Ambox) – dùng cho không gian tên Chính (bài viết)
 • {{Hộp thông báo thể loại}} (Cmbox) – dùng cho không gian tên Thể loại
 • {{Hộp thông báo thảo luận}} (Tmbox) – dùng cho không gian tên Thảo luận
 • {{Hộp thông báo hình}} (Imbox) – dùng cho không gian tên Tập tin
 • {{Fmbox}} – các hộp thông báo dạng footer và header
 • {{Ombox}} – dùng cho các không gian tên khác (Thành viên, Wikipedia,…)
 • {{Mbox}} – tự động kiểm tra không gian tên, dành cho hộp thông báo được sử dụng tại nhiều không gian tên và do đó cần thay đổi kiểu tùy vào nơi chúng được dùng.

Siêu bản mẫu có liên quan gần:

 • {{Hộp sơ khai}} (Asbox) – siêu bản mẫu dành cho hệ thống bản mẫu sơ khai.
 • {{Dmbox}}, cho các hộp thông báo trên các trang định hướng hoặc trang chỉ mục.
 • {{Ivmbox}}, một hộp đơn giản có chiều rộng đầy đủ với nền ngà mặc định dành cho các thông điệp hoặc thông báo quan trọng.

Trang khác: