Bản mẫu:Hộp thông báo thể loại

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
Các siêu bản mẫu
hộp thông báo (Mbox)
{{Ambox}}bài viết
{{Cmbox}}thể loại
{{Imbox}}hình
{{Fmbox}}thảo luận
{{Ombox}}chân / đầu trang
{{Mbox}}(auto-detect)
{{Asbox}}bài sơ khai
{{Dmbox}}trang định hướng

Đây là {{Hộp thông báo thể loại}} hay siêu bản mẫu hộp thông báo thể loại.

Nó dùng để tạo bản mẫu hộp thông báo cho các trang thể loại, như {{Thể loại bản mẫu}}. Nó có một số màu sắc khác nhau, dùng hình mặc định nếu không có tham số hình và có một số tính năng khác.

Cách sử dụng

Cách dùng đơn giản:

{{Hộp thông báo thể loại | text = Some text.}}

Ví dụ phức tạp:

{{Hộp thông báo thể loại
| type   = style
| image   = [[File:Emblem-question-yellow.svg|40px]]
| style   = width: 400px;
| textstyle = color: red; font-weight: bold; font-style: italic;
| text   = The message body text.
}}

Các loại hộp thông báo thể loại

Các ví dụ sau sử dụng các tham số type khác nhau nhưng không dùng tham số hình vì chúng dùng các hình mặc định khác nhau cho mỗi loại.


Hình khác

Những hình mặc định ở trên chỉ để thuận tiện khi sử dụng. Nhiều trường hợp sẽ thích hợp hơn nếu chọn hình cụ thể hơn. Các ví dụ sau sử dụng tham số image để chỉ định một hình khác với hình mặc định.

Đặc biệt

Một số kiểu kết hợp tham số khác.

Tham số

Liệt kê mọi tham số:

{{Hộp thông báo thể loại
| name = name of the template
| type = speedy / delete / content / style / notice / move / protection
| image = none / [[File:Some image.svg|40px]]
| imageright = [[File:Some image.svg|40px]]
| class = A custom CSS class to apply to the box
| style = CSS values
| textstyle = CSS values
| plainlinks = no
| text = The message body text.
}}

type

Nếu không đưa vào tham số type thì bản mẫu mặc định lấy theo loại notice. Điều đó có nghĩa là nó có nền màu xanh tương tự như trong ví dụ sử dụng đơn giản trên đây.

image

Không tham số = Nếu không có tham số image thì bản mẫu sử dụng hình ảnh mặc định. Hình ảnh mặc định nào được dùng phụ thuộc vào tham số type trên đây.
Một tấm hình = Phải có hình với ký hiệu wiki thông thường. Độ rộng 40px-50px thường phù hợp nhất, phụ thuộc vào tỷ lệ chiều cao so với chiều rộng của hình. Ví dụ:
image = [[hình:Sub-arrows.svg|40px]]
none = Có nghĩa không sử dụng hình.

imageright

Không tham số = Nếu không đưa ra tham số imageright thì ở bên phải của hộp sẽ không có hình nào cả.
Một tấm hình = Phải là hình ảnh với ký hiệu wiki thông thường. Độ rộng 40px-50px thường phù hợp nhất, phụ thuộc vào tỷ lệ chiều cao so với chiều rộng của hình. Ví dụ:
imageright = [[hình:Nuvola apps bookcase.png|40px]]
Bất cứ thứ gì khác = Bất cứ thứ gì bạn muốn hiện ở bên phải.

style

Giá trị CSS tùy chọn dùng cho toàn bộ hộp. Không có dấu " ". Ví dụ:
style = margin-bottom: 0.5em;

textstyle

Là giá trị CSS tùy chọn dùng cho chữ trong hộp. Ví dụ:
textstyle = text-align: center;

text

Nội dung văn bản trong hộp.

Chi tiết kỹ thuật

Nếu bạn cần dùng các ký tự đặc biệt trong tham số chữ thì bạn cần phải thoát chúng ra như sau:

{{Hộp thông báo thể loại
| text = <div>
Dấu bằng = và dấu ngoặc móc đơn { } sẽ hoạt động bình thường.
Nhưng ở đây một dấu sổ dọc {{!}} và hai dấu đóng ngoặc móc <nowiki>}}</nowiki>. 
Và giờ là dấu sổ dọc và các dấu đóng ngoặc móc <nowiki>|}}</nowiki>.
</div>
}}


Bản mẫu nàu sử dụng lớp CSS Hộp thông báo thể loại trong MediaWiki:Common.css để hiển thị, do đó nó có thể thay đổi theo hình dạng.

Xem thêm

Có 7 siêu bản mẫu trong gia đình hộp thông báo (Mbox):

 • {{Hộp thông báo}} (Ambox) – dùng cho không gian tên Chính (bài viết)
 • {{Hộp thông báo thể loại}} (Cmbox) – dùng cho không gian tên Thể loại
 • {{Hộp thông báo thảo luận}} (Tmbox) – dùng cho không gian tên Thảo luận
 • {{Hộp thông báo hình}} (Imbox) – dùng cho không gian tên Tập tin
 • {{Fmbox}} – các hộp thông báo dạng footer và header
 • {{Ombox}} – dùng cho các không gian tên khác (Thành viên, Wikipedia,…)
 • {{Mbox}} – tự động kiểm tra không gian tên, dành cho hộp thông báo được sử dụng tại nhiều không gian tên và do đó cần thay đổi kiểu tùy vào nơi chúng được dùng.

Siêu bản mẫu có liên quan gần:

 • {{Hộp sơ khai}} (Asbox) – siêu bản mẫu dành cho hệ thống bản mẫu sơ khai.
 • {{Dmbox}}, cho các hộp thông báo trên các trang định hướng hoặc trang chỉ mục.
 • {{Ivmbox}}, một hộp đơn giản có chiều rộng đầy đủ với nền ngà mặc định dành cho các thông điệp hoặc thông báo quan trọng.