Bảng chữ cái tiếng Mãn

Bảng chữ cái tiếng Mãn (tiếng Mãn: ᠮᠠᠨ᠋ᠵᡠ
ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ
manju hergen) là một hệ thống chữ viết được sử dụng để viết các phương ngữ khác nhau của ngôn ngữ Mãn Châu.

Bảng chữ cái tiếng Mãn
Alphabet mandchou (Encyclopédie).jpg
Thể loạiBảng chữ cái
Ngôn ngữTiếng Mãn
Tiếng Xibe
Nguồn gốc
Ghi chú: Trang này có thể chứa những biểu tượng ngữ âm IPA trong Unicode.

Chữ Mãn được phát triển từ chữ Mông Cổ. Hướng của chữ từ trên xuống dưới, các dòng được viết từ trái sang phải. Mỗi chữ cái có ba biến thể đồ họa của loại, được xác định bởi vị trí trong từ: ở đầu, giữa và cuối.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi