Bảng chữ cái tiếng Mãn

(đổi hướng từ Chữ Mãn)

Bảng chữ cái tiếng Mãn (tiếng Mãn: ᠮᠠᠨᠵᡠ
ᡤᡳᠰᡠᠨ
manju gisun) là một hệ thống chữ viết được sử dụng để viết các phương ngữ khác nhau của ngôn ngữ Mãn Châu.

Bảng chữ cái tiếng Mãn
Alphabet mandchou (Encyclopédie).jpg
Thể loạiBảng chữ cái
Ngôn ngữTiếng Mãn
Tiếng Xibe
Nguồn gốc
Ghi chú: Trang này có thể chứa những biểu tượng ngữ âm IPA trong Unicode.

Chữ Mãn là một sự phát triển hơn nữa của chữ Mông Cổ. Hướng của chữ từ trên xuống dưới, các dòng được viết từ trái sang phải. Mỗi chữ cái có ba biến thể đồ họa của loại, được xác định bởi vị trí trong từ: ở đầu, giữa và cuối.

Hiện đang được Manchus sử dụng (khoảng 70 tàu sân bay), cũng như người Sibinians (40.000), người nói tiếng địa phương Sibinsk của ngôn ngữ Mãn Châu. Bức thư Manchu ghi lại một số lượng đáng kể các di tích bằng văn bản được tạo ra dưới thời cai trị của triều đại Mãn Thanh - đây là những tài liệu chủ yếu có ý nghĩa lịch sử (liên quan đến chính trị, tôn giáo, v.v.), bản dịch văn học Trung Quốc, cũng như các tác phẩm gốc của các tác phẩm dân gian và tác giả hiếm hơn Mãn Châu.

Lịch sửSửa đổi

Ban đầu, người Mãn Châu sử dụng ngôn ngữ Mông Cổ và chữ viết cổ của người Mông Cổ làm ngôn ngữ ngoại giao và quản trị.

Theo thông tin thiết lập trong công việc "ghi âm trung thực hoạt động đầu tiên hoàng đế" Mãn Châu (tiếng Mãn: Manju-i yargiyan kooli; tiếng Trung: 滿洲實錄), người sáng lập daytsinskoy triều đại Ái Tân Giác La Nỗ Nhĩ Cáp Xích ra lệnh điều chỉnh để ghi tiếng Mãn Châu cũ viết Mông Cổ. Thích ứng được thực hiện vào năm 1599 bởi hai cố vấn của Nurkhatsi - Lama Erdeni-Bakshi và Bộ trưởng Gagay-Zaruchi. Chữ viết cổ của người Mông Cổ hầu như không thay đổi - phiên bản viết ban đầu này được gọi là tongki fuka akū hergen ("Viết không có điểm và vòng tròn").

Chữ viết cổ của người Mông Cổ kém thích nghi với âm vị học của ngôn ngữ Mãn Châu, vì vậy vào năm 1632, nhà khoa học Da-hai đã cải thiện bức thư bằng cách thêm dấu để loại bỏ vô số sự mơ hồ tồn tại trong phiên bản gốc. Ví dụ, h, g và k ở đầu từ được biểu thị bằng dấu chấm hoặc hình tròn hoặc do không có dấu tương ứng. Ngoài ra, mười biểu đồ đã được giới thiệu, được sử dụng trong các khoản vay tiếng Trung và tiếng Phạn.

Biến thể này là tiêu chuẩn và được biết đến dưới cái tên tongki fuka sindaha hergen (Viết bằng chữ và chấm tròn).

Chứ cái Manchu được sử dụng tích cực trong hành chính công cho đến Cách mạng Tân Hợi năm 1911 và sự sụp đổ của vương triều Mãn.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi