Bảo Ân (chữ Hán: 寶恩; 17771802) là một hoàng thân của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc, người thừa kế 1 trong 12 Thiết mạo tử vương.

Bảo Ân
寶恩
Thân vương nhà Thanh
Hòa Thạc Duệ Thân vương
Tại vị1801 - 1802
Tiền nhiệmThuần Dĩnh
Kế nhiệmĐoan Ân
Thông tin chung
Sinh1777
Mất1802
Phối ngẫuTrương thị
Tên đầy đủ
Ái Tân Giác La Bảo Ân
(愛新覺羅 寶恩)
Thụy hiệu
Hòa Thạc Duệ Thận Thân vương
(和碩睿慎親王)
Hoàng tộcÁi Tân Giác La
Thân phụDuệ Thân vương Thuần Dĩnh
Thân mẫuPhú Sát thị

Cuộc đời sửa

Bảo Ân sinh vào giờ Ngọ, ngày 24 tháng 9 (âm lịch) năm Càn Long thứ 42 (1777), trong gia tôc Ái Tân Giác La. Ông là con trai trưởng của Duệ Cung Thân vương Thuần Dĩnh, mẹ ông là Đích Phúc tấn Phú Sát thị (富察氏). Năm Gia Khánh thứ 4 (1799), ông được phong làm Bất nhập Bát phân Phụ quốc công (不入八分輔國公), nhậm Tán trật Đại thần.[1]

Tháng 2 năm Gia Khánh thứ 5 (1800), cha ông qua đời, ông được thế tập tước vị Duệ Thân vương đời thứ 8.[2] Tháng 4 cùng năm, ông được phong Chính Hoàng kỳ Lĩnh thị vệ Nội đại thần. Tháng 5 năm Gia Khánh thứ 7 (1802), ông qua đời, thọ 25 tuổi, được truy thụy Duệ Thận Thân vương (睿慎親王). Ông lúc sinh thời không có con, cho nên tước vị sẽ do em trai thứ tư Đoan Ân (端恩) thế tập.[3]

Gia đình sửa

  • Đích Phúc tấn: Trương thị (張氏), con gái của Đại học sĩ Khánh Quế (庆桂).

Chú thích sửa

  1. ^ Ngô Ngọc Thanh & Ngô Vĩnh Hưng (1993), tr. 262.
  2. ^ Tống Đại Xuyên & Hạ Liên Bảo (2007), tr. 348.
  3. ^ “Ái Tân Giác La tông phổ”. 《愛新覺羅宗譜》11冊丙三第5872頁記載:湻穎長子-寶恩(和碩瑞慎親王/無嗣)乾隆四十三年戊戌九月廿四日午時生,母嫡福晉富察氏原任大學士忠勇公博恒之女,嘉慶四年三月授散秩大臣,乾清門行走,封不入八分輔國公,六年二月襲睿親王,四月授正黃旗領侍衛內大臣,嘉慶七年壬戌五月初九日酉時薨,年25歲,諡曰慎,嫡福晉張氏大學士慶桂之女。

Nguồn sửa

  • Ngô Ngọc Thanh, 吴玉清; Ngô Vĩnh Hưng, 吴永兴 (1993). 清朝八大親王 [Bát đại Thân vương thời Thanh] (bằng tiếng Trung). Nhà xuất bản Học Uyển. ISBN 9787507705935.
  • Tống Đại Xuyên, 宋大川; Hạ Liên Bảo, 夏连保 (2007). 清代园寝制度研究 [Nghiên cứu chế độ viên tẩm thời Thanh] (bằng tiếng Trung). Nhà xuất bản Văn vật. ISBN 9787501023271.