Bắc Sơn, Móng Cái

xã thuộc Móng Cái

Bắc Sơn thuộc thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Bắc Sơn
Xã Bắc Sơn
Hành chính
TỉnhQuảng Ninh
Thành phốMóng Cái
Thành lập2003
Địa lý
Diện tích50,44 km²[1]
Dân số (2003)
Tổng cộng1.216 người[1]
Khác
Mã hành chính06727[2]

Địa giới hành chínhSửa đổi

Xã Bắc Sơn nằm ở phía bắc của thành phố Móng Cái.

Lịch sử hành chínhSửa đổi

Năm 1979, các xã Pò Hèn, Thán Phún, Lục Phủ và Tràng Vinh thuộc huyện Móng Cái được sáp nhập thành thị trấn nông trường Hải Sơn[3].

Năm 1998, đồng thời với việc thành lập thị xã Móng Cái từ huyện Hải Ninh, xã Hải Sơn được thành lập trên cơ sở thị trấn lâm trường Hải Sơn với 14. 924,2 ha diện tích và 680 người[4].

Năm 2003, xã Bắc Sơn được thành lập trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Hải Sơn[1].

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ a b c Nghị định số 111/2003/NĐ-CP ngày 01/10/2003 của Chính phủ.
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
  3. ^ Quyết định 17-CP năm 1979 phân vạch địa giới hành chính một số xã, thị trấn và đổi tên một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ninh do Hội đồng Chính phủ ban hành.
  4. ^ Nghị định số 52/1998/NĐ-CP ngày 20/07/1998 của Chính phủ về việc thành lập thị xã Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh và thành lập các phường, xã thuộc thị xã.