Bến Thành

trang định hướng Wikimedia

Bến Thành là một địa danh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tên của địa danh này được cho là xuất phát từ một ngôi chợ nhỏ ở bến sông gần thành Gia Định xưa. Ngày nay, địa danh này được dùng để chỉ:

Xem thêmSửa đổi