Bến Thành

trang định hướng Wikimedia

Bến Thành là một địa danh tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tên gọi này xuất phát từ một bến sông gần thành Gia Định xưa, tương ứng với vị trí bến Bạch Đằng hiện nay. Ngày nay, địa danh này được dùng để chỉ:

Xem thêmSửa đổi