× Bakerara, viết tắt trong thương mại là Bak.[1] là một chi lan lai giữa các chi Brassia, MiltoniaOdontoglossum (Brs. x Milt. x Odm. x Onc.).

× Bakerara
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Monocots
Bộ (ordo)Asparagales
Họ (familia)Orchidaceae
Phân họ (subfamilia)Epidendroideae
Tông (tribus)Cymbidieae
Phân tông (subtribus)Oncidiinae
Liên minh (alliance)Oncidium
Chi (genus)× Bakerara

Chú thíchSửa đổi