Basse danse hoặc nhảy thấp là khiêu vũ cung đình trong âm nhạc cổ điển, đặc biệt tại triều đình Burgundian. Từ Basse miêu tả tính chất điệu nhảy

Basse danse qua các thời kìSửa đổi

Trung cổ: Estampie, Saltarello

Phục hưng: Allemande, Courante, Galliard, Pavane

Ba rốc: Bourrée, Chaconne, Gavotte, Gigue, Minuet, Passepied, Sarabande, Rigaudon

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi