Bourbon-l'Archambault (tổng)

Tổng Bourbon-l'Archambault
Quốc gia Pháp Pháp
Vùng Auvergne
Tỉnh Allier
Quận Moulins
8
Mã của tổng 03 01
Thủ phủ Bourbon-l'Archambault
Tổng ủy viên hội đồng
 –Nhiệm kỳ
Gilles Mazuel
2004-2010
Dân số không
trùng lặp
6 532 người
(1999)
Diện tích 31 936 ha = 319,36 km²
Mật độ 20,45 hab./km²

Tổng Bourbon-l'Archambault là một tổngtỉnh Allier trong vùng Auvergne.

Địa lýSửa đổi

Tổng này được tổ chức xung quanh Bourbon-l'Archambault thuộc quận Moulins. Độ cao thay đổi từ 204 m (Franchesse) đến 420 m (Saint-Hilaire) với độ cao trung bình 293 m.

HistoireSửa đổi

Hành chínhSửa đổi

Danh sách tổng ủy viên hội đồng
Giai đoạn Ủy viên Đảng Tư cách
29 Gilles Mazuel PCF
tháng 3 năm 2004 Gilles Mazuel PCF

Các đơn vị cấp dướiSửa đổi

Tổng Bourbon-l'Archambault gồm 8 với dân số là 6 532 người (điều tra năm 1999, dân số không tính trùng)

Dân số
bưu chính

insee
Bourbon-l'Archambault 2 564 03160 03036
Buxières-les-Mines 1 180 03440 03046
Franchesse 451 03160 03117
Saint-Aubin-le-Monial 278 03160 03218
Saint-Hilaire 567 03440 03238
Saint-Plaisir 443 03160 03251
Vieure 268 03430 03312
Ygrande 781 03160 03320

Biến động dân sốSửa đổi

Biến động dân số
1962 1968 1975 1982 1990 1999
7 625 8 401 7 317 7 092 6 769 6 532
Nombre retenu à partir de 1962 : dân số không tính trùng

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi