Các bang Mã Lai chưa phân loại

Các bang Mã Lai chưa phân loại (tiếng Anh: Unfederated Malay States, tiếng Mã Lai: Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu) là Mã Lai thời kỳ Đế quốc Anh trong thuộc địa ở bán đảo Mã Lai của Mã Lai gồm 5 tiểu bang (bao gồm Perlis, Kedah, Kelantan, TerengganuJohor), mà còn bởi Anh bảo hộ nhưng không phải là một thành viên của các bang Liên bang Mã Lai. Ngoài Johor, bốn tiểu bang xung quanh Thái Lan ban đầu là chi Xiêm, và sau đó được đặt ở Anh vào năm 1909 do sự thay đổi chủ quyền. Nhìn chung, mức độ tự chủ của nhà nước Mã Lai nói chung cao hơn so với Liên bang Mã Lai.

Các quốc gia Mã Lai chưa phân loại
Unfederated Malay States
马来属邦
1826–1942
Dưới sự chiêm đóng của Nhật: 1942–1945
1945–1946
Mã Lai vào năm 1922:   Các bang Mã Lai chưa phân loại   Các bang Liên bang Mã Lai   Các khu định cư eo biển
Mã Lai vào năm 1922:
  Các bang Mã Lai chưa phân loại
  Các bang Liên bang Mã Lai
  Các khu định cư eo biển
Vị thếBảo hộ
Ngôn ngữ thông dụng
Chính trị
Chính phủ
Quân chủ 
• 1826–30
George IV
• 1830–37
William IV
• 1837–1901
Victoria
• 1901–10
Edward VII
• 1910–36
George V
• 1936
Edward VIII
• 1936–42; 1945–46
George VI
Lịch sử
Thời kỳĐế quốc Anh
• Thành lập
năm 1826
• Giải thể
năm 1946
Kinh tế
Đơn vị tiền tệ
Tiền thân
Kế tục
Johor
Kedah
Kelantan
Perlis
Terengganu
Mã Lai thuộc Nhật
Chính quyền quân sự Anh tại Mã Lai
Liên hiệp Mã Lai
Hiện nay là một phần của Malaysia

Lịch sửSửa đổi

Johor chấp nhận một hiệp ước bảo hộ với Vương quốc Anh vào năm 1885, và cuối cùng chịu khuất phục trước áp lực của Anh khi chấp nhận một "Cố vấn" thường trú vào năm 1914. Tuy nhiên, không giống như các quốc gia Mã Lai khác dưới sự bảo vệ của Anh, Johor vẫn ở bên ngoài Các bang Liên bang Mã Lai (được thành lập năm 1895).

Theo Hiệp ước Anh-Xiêm năm 1909, Xiêm chuyển quyền của mình đối với một số tiểu bang phía bắc Mã Lai (Kelantan, Terengganu, KedahPerlis) sang Vương quốc Anh.[1] Những bang này sau đó trở thành các quốc gia được bảo hộ của Anh. Với sự hỗ trợ của Nhật Bản, họ tạm thời quay trở lại quyền tài phán của Thái Lan cho phần sau của Thế chiến thứ hai.

Quản trị và ngôn ngữSửa đổi

Giám đốc của chính quyền thực dân Anh là "Cố vấn". Trái ngược với các quốc gia Mã Lai liên kết, các quốc gia Mã Lai chưa được hưởng quyền tự chủ cao hơn. Các de facto ngôn ngữ chính thức của Các bang Mã Lai chưa phân loại (bằng văn bản với chữ cái Jawi).

 
Tiến hóa của Malaysia

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ John Haywood (2002). Historical Atlas of the 19th Century World 1783 – 1914. Barnes and Noble. tr. 22. ISBN 0-7607-3203-5.