Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Bộ Công an Việt Nam

Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (Cục C11) trực thuộc Bộ Công an Việt Nam có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tham mưu với Đảng Cộng sản Việt NamNhà nước Việt Nam các chủ trương, chính sách, đường lối pháp luật về công tác tạm giữ, tạm giam, công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và thi hành án hình sự tại xã, phường thị trấn. Hiện nay Cục trưởng Cục C11 là Trung tướng Lê Minh Hùng, nhậm chức từ ngày 15 tháng 8 năm 2018, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp (Tổng cục VIII), Bộ Công an Việt Nam.[1]

Lịch sửSửa đổi

Trong đợt cải cách bộ máy Bộ Công an Việt Nam, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp (Tổng cục VIII) bị bãi bỏ. Bảy cục thuộc tổng cục VIII được sắp xếp lại thành hai cục là Cục Cảnh sát Quản lí trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10) và Cục Cảnh sát Quản lí quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (C11).[2]

Tổ chứcSửa đổi

Lãnh đạo hiện naySửa đổi

Cựu lãnh đạoSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Cường Ngô. “5 lãnh đạo thuộc Tổng cục VIII xin nghỉ hưu sớm”. báo Lao động. 2018-08-16. Truy cập ngày 17 tháng 10 năm 2019.
  2. ^ Phương Thuỷ. “Công bố tổ chức mới hai Cục về Quản lí trại giam và Quản lí tạm giữ tạm giam”. Công an nhân dân. 2018-08-15. Truy cập ngày 17 tháng 10 năm 2019.