Ca-lo

Một đơn vị vật lý dùng để đo nhiệt lượng

Ca-lo, còn được gọi là ca-lo-ri (bắt nguồn từ từ tiếng Pháp calorie /kalɔʁi/)[1] (thường được ký hiệu là: "kal", hoặc "cal") là một đơn vị vật lý dùng để đo nhiệt lượng, và được định nghĩa là: số nhiệt lượng cần thiết để đun nóng 1 gam nước lên thêm 1 độ C, ở trong điều kiện bình thường.

Tương quan giữa Jul và ca-loSửa đổi

Ý nghĩa vật lý của đơn vị "ca-lo"Sửa đổi

Ca-lo chính là định nghĩa sơ khai cho nhiệt dung riêng của nước.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Đặng Thái Minh, “Dictionnaire vietnamien - français. Les mots vietnamiens d’origine française”, Synergies Pays riverains du Mékong, n° spécial, năm 2011. ISSN: 2107-6758. Trang 76.