Ch'oe Kwang

Nguyên soái Quân đội Nhân dân Triều Tiên
Đây là một tên người Triều Tiên, họ là Choe.

Ch'oe Kwang (còn viết là Choe Gwang, Choi Kwang, 최광, 崔光, Thôi Quang, 17 tháng 7 năm 1918 - 21 tháng 2 năm 1997) là một nhà chính trị, nhà quân sự người Triều Tiên. Ông đã giữ nhiều trọng trách của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

 • Ch'oe Kwang sinh tháng 7 năm 1918 tại La Tiên.
 • Tháng 2 năm 1948, ông làm sư đoàn trưởng Sư đoàn 1 Quân đội Nhân dân Triều Tiên (QĐNDTT).
 • Từ tháng 9 năm 1948, ông trở thành đại biểu Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
 • Tháng 6 năm 1950, ông làm sư đoàn trưởng Sư đoàn 13 QĐNDTT
 • Tháng 10 năm 1952, làm hiệu trưởng một Trường Sĩ quan
 • Tháng 10 năm 1953, ông làm sư đoàn trưởng sư đoàn 5 QĐNDTT
 • Tháng 1 năm 1954, ông được thăng Trung tướng, làm Tham mưu trưởng Quân đoàn 1 QĐNDTT
 • Tháng 4 năm 1956, ông trở thành Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên
 • Tháng 6 năm 1958, ông làm Tư lệnh Quân chủng Không quân
 • Tháng 6 năm 1960, ông được thăng Thượng tướng
 • Tháng 9 năm 1961, ông trở thành Ủy viên Trung ương Đảng
 • Tháng 9 năm 1962, ông trở thành Thứ trưởng Bộ Bảo vệ Dân tộc (Bộ Quốc phòng)
 • Tháng 2 năm 1963, ông được thăng Đại tướng, Tổng tham mưu trưởng QĐNDTT
 • Tháng 10 năm 1966, ông được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Bộ Chính trị
 • Tháng 12 năm 1967, ông được bầu làm đại biểu quốc hội
 • Tháng 3 năm 1969, ông bị cách hết mọi chức vụ, bị sung làm công nhân mỏ.
 • Tháng 4 năm 1976, ông được khôi phục, làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hwanghae Nam.
 • Tháng 10 năm 1980, ông lại được bầu làm ủy viên trung ương, ủy viên dự khuyết bộ chính trị
 • Tháng 3 năm 1981, ông làm Phó Thủ tướng
 • Tháng 4 năm 1982, ông kiêm thêm chức Bộ trưởng Bộ Thủy sản
 • Tháng 2 năm 1988, ông được thăng Đại tướng, Tổng tham mưu trưởng, Ủy viên Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên
 • Tháng 5 năm 1990, ông được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng
 • Tháng 4 năm 1992, ông được thăng Phó Nguyên soái
 • Tháng 10 năm 1995, ông được thăng Nguyên soái, Bộ trưởng Bộ Võ lực Nhân dân (Bộ Quốc phòng)
Choe Kwang
Tên bản ngữ
최광
Sinh17 tháng 7, 1918
Mất21 tháng 2, 1997 (78 tuổi)
Thuộc CHDCND Triều Tiên
Quân chủng Quân đội Nhân dân Triều Tiên
Quân hàm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên
Ch'oe Kwang
Hangul
최광
Hanja
崔光
Romaja quốc ngữChoe Gwang
McCune–ReischauerCh'oe Kwang
Hán-ViệtThôi Quang

Ch'oe Kwang qua đời ngày 21 tháng 2 năm 1997.

Tham khảo sửa