Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,là người đứng đầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với nhiệm kỳ 5 năm. Là chức vụ tham mưu cho Quốc hội và Chính phủ.

 • Điều 11 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định:[1]
  • "Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được mời tham dự phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ khi bàn các vấn đề có liên quan."
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Bieutrung MTTQVN.gif
Biểu trưng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đương nhiệm
Trần Thanh Mẫn

từ 22 tháng 6 năm 2017
Bổ nhiệm bởiỦy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Nhiệm kỳ5 năm
Người đầu tiên giữ chứcHoàng Quốc Việt
Thành lập31 tháng 1 năm 1977

Nhiệm vụ,chức năngSửa đổi

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là người đứng đầu Ban Thường trực,Đoàn Chủ tịchỦy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thường là 1 Ủy viên Trung ương Đảng (trừ một số trường hợp là Ủy viên Bộ Chính trị)

Chủ tịch có quyền góp ý kiến, kiến nghị với Đảng về chủ trương, đường lối; với Nhà nước về chính sách pháp luật và những vấn đề về quốc kế dân sinh. Giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức nhà nước.

Quyết định kế hoạch chuẩn bị Đại hội Đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ tiếp theo.

Có quyền triệu tập Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam họp bất thường khi thấy cần thiết.

Thực hiện chỉ đạo việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch; chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước có liên quan đến trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Thay mặt Đoàn Chủ tịch kiến nghị với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, chính sách pháp luật cần ban hành, sửa đổi;

Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh;

Tổ chức, chỉ đạo, quản lý bộ máy giúp việc ở cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Giữ mối quan hệ phối hợp công tác với cơ quan nhà nước, tổ chức thành viên;

Hướng dẫn, bảo đảm điều kiện hoạt động của các Hội đồng tư vấn, cộng tác viên của Ủy ban Trung ương;

Là Chủ tọa tại các phiên họp của Ban Thường trực

Danh sách Chủ tịchSửa đổi

Đại hội lần thứ Chủ tịch Chủ tịch danh dự Thời gian nhậm chức Thời gian miễn nhiệm Ghi chú
I  
Hoàng Quốc Việt
(1905-1992)
 
Tôn Đức Thắng
(1888-1980)
31 tháng 1 năm 1977 12 tháng 5 năm 1983
II  
Huỳnh Tấn Phát
(1913-1989)
 
Hoàng Quốc Việt
(1905-1992)
12 tháng 5 năm 1983 2 tháng 11 năm 1988
III  
Nguyễn Hữu Thọ
(1910-1996)
 
Hoàng Quốc Việt
(1905-1992)
2 tháng 11 năm 1988 17 tháng 8 năm 1994
IV
Lê Quang Đạo
(1921-1999)
 
Nguyễn Hữu Thọ
(1910-1996)
17 tháng 8 năm 1994 26 tháng 8 năm 1999 Chủ tịch Lê Quang Đạo mất khi đang tại nhiệm
V Phạm Thế Duyệt
(1936-)
26 tháng 8 năm 1999 21 tháng 9 năm 2004 Quyền Chủ tịch (26/8/1999 - 28/11/1999)
VI 21 tháng 9 năm 2004 9 tháng 1 năm 2008 Xin nghỉ hưu trước khi kết thúc nhiệm kỳ[2]
Huỳnh Đảm
(1948-)
9 tháng 1 năm 2008 28 tháng 9 năm 2009 Được bầu tại Hội nghị lần thứ 5 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VI[3]
VII 28 tháng 9 năm 2009 5 tháng 9 năm 2013
 
GS. Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân
(1953-)
5 tháng 9 năm 2013 27 tháng 9 năm 2014 Được bầu tại Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII
VIII 27 tháng 9 năm 2014 22 tháng 6 năm 2017 Được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam khóa VIII
Tiến sĩ Trần Thanh Mẫn
(1962-)
22 tháng 6 năm 2017 đương nhiệm Được Bộ chính trị hiệp thương.

Xem thêmSửa đổi

Phó Chủ tịchSửa đổi

Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là chức danh Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được lập vào Đại hội thứ III của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2-4/11/1988).Nhiệm vụ là hỗ trợ công việc của Chủ tịch và chịu sự phân công của Chủ tịch.

Phó Chủ tịch được Ủy ban Trung ương bầu ra.Người giữ chức vụ đầu tiên là Luật sư Phan Anh và Tổng thư ký kiêm Phó Chủ tịch là Phạm Văn Kiết.

Phó Chủ tịch được tăng dần theo các kỳ đại hội và không thay đổi số lượng gần đây.

Tổng Thư kýSửa đổi

Tổng Thư ký được Ủy ban Trung ương bầu ra.Tổng Thư ký thường kiêm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch,có nhiệm vụ giúp đỡ công việc của Chủ tịch.

Tổng Thư ký thường là chủ tọa các phiên họp của Ban thường trực và Đoàn Chủ tịch.

Danh sách Phó Chủ tịch-Tổng Thư kýSửa đổi

Đại hội ISửa đổi

 • Chủ tịch danh dự: Tôn Đức Thắng
 • Chủ tịch: Hoàng Quốc Việt
  • Tổng Thư ký: Nguyễn Văn Tiến

Đại hội IISửa đổi

 • Chủ tịch danh dự: Hoàng Quốc Việt
 • Chủ tịch: Huỳnh Tấn Phát
  • Tổng Thư ký: Nguyễn Văn Tiến

Đại hội IIISửa đổi

 • Chủ tịch danh dự: Hoàng Quốc Việt
 • Chủ tịch: Luật sư Nguyễn Hữu Thọ
  • Phó Chủ tịch: Luật sư Phan Anh
  • Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký: Phạm Văn Kiết

Đại hội IVSửa đổi

 • Chủ tịch danh dự: Nguyễn Hữu Thọ
 • Chủ tịch: Lê Quang Đạo
  • Tổng Thư ký: Trần Văn Đăng
  • Phó Chủ tịch: khuyết

Đại hội VSửa đổi

 • Chủ tịch: Phạm Thế Duyệt
  • Tổng Thư ký: Trần Văn Đăng
  • Phó Chủ tịch: khuyết

Đại hội VISửa đổi

 • Chủ tịch: Phạm Thế Duyệt (đến tháng 1 năm 2008)
  Huỳnh Đảm
  • Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký:
   • Huỳnh Đảm (đến tháng 1 năm 2008)
    Vũ Trọng Kim
  • Phó Chủ tịch chuyên trách:
   • Lê Truyền
   • Đỗ Duy Thường
  • Phó Chủ tịch không chuyên trách:
   • Hòa thượng Thích Trí Tịnh
   • Linh mục Nguyễn Tấn Khóa
   • Hoàng Xuân Sính (nữ)
   • Cư Hòa Vần
   • Phạm Lợi
   • Trần Thành Long

Đại hội VIISửa đổi

Đại hội VIIISửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam[liên kết hỏng] thông qua ngày 12 tháng 6 năm 1999
 2. ^ Ông Phạm Thế Duyệt xin thôi chức Chủ tịch MTTQ - VnExpress Hồng Khánh 6/1/2008 | 12:51 GMT+7
 3. ^ Ông Huỳnh Đảm thay ông Phạm Thế Duyệt làm Chủ tịch MTTQ Vân Anh, VietNamNet, 14:06, Thứ Tư, 09/01/2008 (GMT+7)

Liên kết ngoàiSửa đổi