Chủ tịch Quốc hội Lào

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào là người đứng đầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội – cơ quan thường trực của Quốc hội Lào. Quốc hội bầu ra Chủ tịch Quốc hội trong số các đại biểu Quốc hội và có cùng nhiệm kỳ với Quốc hội cùng khóa. Chủ tịch Quốc hội không thể đồng thời là thành viên Chính phủ Lào, làm việc theo chế độ chuyên trách. Chủ tịch Quốc hội mỗi khóa thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới.

Chủ tịch Quốc hộiSửa đổi

Tên Thời gian nhậm chức Thời gian miễn nhiệm Đảng
Phoui Sananikone ? ? ?

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối caoSửa đổi

Tên Thời gian nhậm chức Thời gian miễn nhiệm Đảng
Hoàng thân Souphanouvong 1975 1989 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Sisomphon Lovansay (Quyền Chủ tịch) 1986 1989 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Nouhak Phoumsavanh 1989 1992 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Chủ tịch Quốc hộiSửa đổi

Tên Thời gian nhậm chức Thời gian miễn nhiệm Đảng
Samane Vignaket 1993 2006 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Thongsing Thammavong 8/6/2006 23/12/2010 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Pany Yathotou 23/12/2010 22/03/2021 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Saysomphone Phomvihane 22/03/2021 nay Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Xem thêmSửa đổi

NguồnSửa đổi

  • [1] Lưu trữ 2017-05-12 tại Wayback Machine Diễn đàn Nghị viện châu Á Thái Bình Dương. Tóm tắt lịch sử của Quốc hội Lào

Tham khảoSửa đổi