Mở trình đơn chính

Luangprabang (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Luang Prabang)

Luangprabang hay Luang Prabang là một thành phố ở Lào. Nó cũng có thể đề cập đến: