Mở trình đơn chính
Cờ của Pathet Lào từ 1945 đến 1975, sau năm 1975 là quốc kỳ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Pathet Lào (tiếng Lào nghĩa là: Đất Lào) là một phong trào chính trịtổ chức cộng sản, dân tộc chủ nghĩaLào được thành lập vào giữa thế kỷ 20. Tổ chức này cuối cùng đã thành công trong việc giành được quyền lực cao nhất ở Lào, sau một cuộc nội chiến hay cách mạng (chống lại người Pháp và Mỹ) kéo dài từ thập niên 1950 đến năm 1975. Tổ chức này có mối quan hệ mật thiết với những người cộng sản Việt Nam. Trong 2 cuộc Chiến tranh Đông Dương, tổ chức này được tổ chức hiệu quả, được sự hỗ trợ và trang bị của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Phong trào chính trị liên quan tới Pathet Lào đầu tiên được gọi là Đảng Nhân dân Lào (1955-1975) và sau này được có tên là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (1972 đến nay). Năm 1975, sau khi Pathet Lào giành được quyền lực, trên thực tế tổ chức này đã là chính quyền hơn là một tổ chức kháng chiến và thuật ngữ này không còn được sử dụng. Không giống như Khmer Đỏ, Pathet Lào có quan hệ mật thiết với những người cộng sản Việt Nam. Các nhân vật chủ chốt của Pathet Lào có Hoàng thân Souphanouvong, Kaysone Phomvihane, Phoumi Vongvichit, Nouhak PhoumsavanhKhamtai Siphandon.

Tham khảoSửa đổi