Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam hay còn được gọi là Chủ tịch Trung ương Hội, là người đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam có nhiệm kỳ 5 năm. Là chức vụ cao nhất, trên thực tế, trong các tổ chức phong trào sinh viên toàn quốc.

Chủ tịch Trung ương
Hội Sinh viên Việt Nam
Huy hiệu Hội
Đương nhiệm
Nguyễn Minh Triết[1]

từ 25 tháng 12 năm 2021, 2 năm, 121 ngày
Chức vụđồng chí Chủ tịch
Bổ nhiệm bởiBan Chấp Hành Trung ương Hội Sinh Viên Việt Nam
Nhiệm kỳ5 năm
Người đầu tiên nhậm chứcNguyễn Quang Toàn[2]
Thành lập13 tháng 2 năm 1950

Chủ tịch Trung ương Hội thường được bầu từ một trong các Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong một số trường hợp Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn nắm giữ luôn chức vụ chủ tịch Trung ương Hội.

Chức năng, nhiệm vụ sửa

- Chịu trách nhiệm trước Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành, Ban Thư ký Trung ương Hội về tổ chức và hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam.

- Phụ trách chung các mặt công tác của Hội; chịu trách nhiệm về các nội dung trình Ban Thư ký, Ban chấp hành Trung ương Hội; chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện các chủ trương lớn của Hội Sinh viên Việt Nam.

- Trực tiếp phụ trách công tác quốc tế sinh viên, công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam ở ngoài nước.

- Phụ trách Trung tâm Hỗ trợ và phát triển Sinh viên Việt Nam.

- Phụ trách và theo dõi quá trình triển khai, thực hiện Đề án Phát triển Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam, Đề án Chung cư Thủ khoa, Chuyên đề Công tác tập hợp và đoàn kết sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam qua các thời kỳ sửa

TT Đại hội

lần thứ

Lãnh đạo Hội Thời gian nhậm chức Thời gian miễn nhiệm Ghi chú
1 I Nguyễn Quang Toàn 1955 1958 Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Sinh viên Việt Nam
2 II Lê Hùng Lâm 1958 1962 Tổng Thư ký Trung ương Hội Liên hiệp Sinh viên Việt Nam
3 III Nguyễn Quang 1962 1970 Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Sinh viên Việt Nam
4 IV Nguyễn Văn Huê 1970 1985 Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Sinh viên Đại học Việt Nam
5 Vũ Quốc Hùng 1985 1988 Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
6 Hồ Đức Việt 1988 1996
V
7 Hoàng Bình Quân 1996 2003
VI
8 Bùi Đặng Dũng 2003 2005
VII
9 Lâm Thị Phương Thanh 2005 2009
10 VIII Nguyễn Đắc Vinh 2009 2013
11 IX Lê Quốc Phong 2013 2018
12 X Bùi Quang Huy 2018 2021
13 Nguyễn Minh Triết 2021 nay

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  • Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam, Điều lệ Hội
  • Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội
  • Thông báo Số: 24 TB/TWHSV về việc Phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban thư ký, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018.