Mở trình đơn chính

Nhóm nguyên tố 16

(đổi hướng từ Chalcogen)
Nhóm 16
Chu kỳ
2 8
O
3 16
S
4 34
Se
5 52
Te
6 84
Po
7 116
Lv

Nhóm nguyên tố 16 là nhóm gồm các nguyên tố phi kim: oxy (O), lưu huỳnh (S) và selen (Se); á kim: telua (Te) và poloni (Po); kim loại: livermori (Lv). một số nguyên tố trong nhóm có nhiều trong các quặng, ví dụ như trong FeS2 hay AuTe2.
Nhóm này còn có tên gọi khác là nhóm oxy hay nhóm chalcogen


Các nhóm trong bảng tuần hoàn
123456789101112131415161718


Tham khảoSửa đổi