Chionodes là một chi bướm đêm trong họ Gelechiidae. Các loài trong chi này có thể tìm thấy khắp thế giới.

Chionodes
Chionodes electella.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Arthropoda
Lớp (class)Insecta
Bộ (ordo)Lepidoptera
Phân bộ (subordo)Ditrysia
Liên họ (superfamilia)Gelechioidea
Họ (familia)Gelechiidae
Chi (genus)Chionodes
Hübner, 1825
Các loài
Xem trong bài.
Danh pháp đồng nghĩa
 • Chionoda Hübner, [1826]
 • Oxycryptis Meyrick, 1912

Các loàiSửa đổi

Các loài trong chi này gồm có:

Hình ảnhSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ “Chionodes continuella (Insecta: Lepidoptera: Gelechiidae)”. ngày 21 tháng 12 năm 2005. Truy cập ngày 21 tháng 7 năm 2010.
 2. ^ “Gelechiidae: Chionodes distinctella”. Jeffhiggott.topcities.com. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 3 năm 2007. Truy cập ngày 21 tháng 7 năm 2010.
 3. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 9 năm 2007. Truy cập ngày 17 tháng 2 năm 2011.
 4. ^ “Gelechiidae: Chionodes fumatella”. Jeffhiggott.topcities.com. ngày 25 tháng 7 năm 2004. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 3 năm 2007. Truy cập ngày 21 tháng 7 năm 2010.
 5. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 9 năm 2007. Truy cập ngày 17 tháng 2 năm 2011.
 6. ^ “Chionodes ignorantella (Insecta: Lepidoptera: Gelechiidae)”. ngày 21 tháng 12 năm 2005. Truy cập ngày 21 tháng 7 năm 2010.
 7. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 9 năm 2007. Truy cập ngày 17 tháng 2 năm 2011.
 8. ^ “Chionodes lugubrella (Insecta: Lepidoptera: Gelechiidae)”. ngày 20 tháng 12 năm 2005. Truy cập ngày 21 tháng 7 năm 2010.
 9. ^ “Moths of Maryland Chionodes mediofuscella”. Marylandmoths.com. Truy cập ngày 21 tháng 7 năm 2010.
 10. ^ “Chionodes nubilella (Insecta: Lepidoptera: Gelechiidae)”. ngày 20 tháng 12 năm 2005. Truy cập ngày 21 tháng 7 năm 2010.
 11. ^ Tatum, Jeremy B. Chionodes petalumensis. Butterflies và Moths of Southern Vancouver Island. Truy cập ngày 21 tháng 7 năm 2010.
 12. ^ “Moths of Maryland Chionodes thoraceochella”. Marylandmoths.com. Truy cập ngày 21 tháng 7 năm 2010.
 13. ^ “Chionodes tragicella (Insecta: Lepidoptera: Gelechiidae)”. ngày 20 tháng 12 năm 2005. Truy cập ngày 21 tháng 7 năm 2010.
 14. ^ Tatum, Jeremy B. Chionodes trichostola. Butterflies và Moths of Southern Vancouver Island. Truy cập ngày 21 tháng 7 năm 2010.
 15. ^ “Chionodes viduella (Insecta: Lepidoptera: Gelechiidae)”. Truy cập ngày 21 tháng 7 năm 2010.
 16. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 9 năm 2007. Truy cập ngày 17 tháng 2 năm 2011.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

  Phương tiện liên quan tới Chionodes tại Wikimedia Commons