Chuột Tân Thế giới là một nhóm các loài chuột trong họ gặm nhấm có quan hệ họ hàng với nhau và phân bố ở vùng Bắc Mỹ và Nam Mỹ thuộc châu Mỹ (Tân Thế giới). Chuột Tân thế giới có tổng cộng 3 phân họ với 12 tông và 84 chi.

Chuột Tân Thế giới
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Mammalia
Bộ (ordo)Rodentia
Liên họ (superfamilia)Muroidea
Họ (familia)Cricetidae
Phân họ

Các loài sửa

Tham khảo sửa

  • Centers for Disease Control, 2002. "Hantavirus Pulmonary Syndrome — United States: Updated Recommendations for Risk Reduction." Mortality and Morbidity Weekly Report, 51:09. Truy cập 2007-07-13.
  • D'Elia, G. 2003. Phylogenetics of Sigmodontinae (Rodentia, Muroidea, Cricetidae), with special reference to the akodont group, and with additional comments on historical biogeography. Cladistics 19:307-323.
  • Mares, M. A., and J. K. Braun. 2000. Graomys, the genus that ate South America: A reply to Steppan and Sullivan. Journal of Mammalogy 81:271-276.