Chuột chù Luzon

loài động vật có vú

Chuột chù Luzon (danh pháp hai phần: Crocidura grayi) là một loài động vật có vú trong họ Chuột chù, bộ Soricomorpha. Loài này được Dobson mô tả năm 1890.[1] Chúng là loài đặc hữu của Philippin.

Crocidura grayi
Tình trạng bảo tồn
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Mammalia
Bộ (ordo)Soricomorpha
Họ (familia)Soricidae
Chi (genus)Crocidura
Loài (species)C. grayi
Danh pháp hai phần
Crocidura grayi
Dobson, 1890[1]
Địa bàn sinh sống của loài Crocidura grayi
Địa bàn sinh sống của loài Crocidura grayi

Hình ảnh Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

  1. ^ a b Wilson, D. E.; Reeder, D. M. biên tập (2005). “Crocidura grayi”. Mammal Species of the World . Baltimore: Nhà in Đại học Johns Hopkins, 2 tập (2.142 trang). ISBN 978-0-8018-8221-0. OCLC 62265494.

Đọc thêm Sửa đổi

  • Heaney, L.; Tabaranza, B. (2016). Crocidura grayi. Sách đỏ IUCN về các loài bị đe dọa. 2016: e.T5602A22298900. doi:10.2305/IUCN.UK.2016-2.RLTS.T5602A22298900.en. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2021.
  • Heaney, L. R., Gonzales, P. C., Utzurrum, R. C. B. y Rickart, E. A., 1991. The mammals of Cataduanes Island: Implications for the biogeography of small land-bridge islands in the Philippines. Proceedings of the Biological Society of Washington 104(2): 399-415.
  • Heaney, L. R., Balete, D. S., Rickart, E. A., Utzurrum, R. C. B. y Gonzales, P. C., 1999. Mammalian diversity on Mount Isarog, a threatened center of endemism on southern Luzon Island, Philippines. Fieldiana Zoology 95: 1-62.
  • Heaney, L. R., Balete, D. S., Gee, G. V., Lepiten-Tabao, M. V., Rickart, E. A. y Tabaranza Jr., B. R., 2005. Preliminary report on the mammals of Balbasang, Kaling Province, Luzon. Sylvatrop, The Philippine Forest Research Journal 13(2000): 51-62.
  • Rickart, E. A., Heaney, L. R. y Utsurrum, R. B., 1991. Distribution and ecology of small mammals along an elevational transect in southeastern Luzon, Philippines. Journal of Mammalogy 72: 458-469.
  • Rickart, E. A., Heaney, L. R., Heidman, P. D. y Utzurrum, R. C. B., 1993. The distribution and ecology of mammals on Leyte, Biliran, and Maripipi islands, Philippines. Fieldiana: Zoology 72: 1-62.
  • Wilson, D. E. y Reeder, D. M.: Mammal species of the world. Smithsonian Institution Press, Washington DC (Estados Unidos), 2005.

Liên kết ngoài Sửa đổi