Cnemaspis boiei là một loài thằn lằn trong họ Gekkonidae. Loài này được Gray mô tả khoa học đầu tiên năm 1842.[2] Loài này là đặc hữu Ấn Độ.

Cnemaspis boiei
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Reptilia
Bộ (ordo)Squamata
Phân bộ (subordo)Lacertilia
Họ (familia)Gekkonidae
Chi (genus)Cnemaspis
Loài (species)C. boiei
Danh pháp hai phần
Cnemaspis boiei
(Gray, 1842)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
 • Goniodactylus boei Gray, 1842
 • Gonatodes boiei Boulenger, 1885
 • Cnemaspis boiei M.A. Smith, 1935
 • Cnemaspis boiei Wermuth, 1965
 • Cnemaspis boei Kluge, 1993
 • Cnemaspis boei Rösler, 2000

Từ nguyên sửa

C. boiei được đặt tên theo Friedrich Boie (1789–1870) hoặc em trai ông Heinrich Boie (1794–1827), các nhà tự nhiên học người Đức.[3]

Sinh sản sửa

C. boiei là loài đẻ trứng.[1]

Đọc thêm sửa

 • Boulenger G. A. (1885). Catalogue of the Lizards in the British Museum (Natural History). 2nd Edition. Volume I. Geckonidæ, Eublepharidæ, Uroplatidæ, Pygopodidæ, Agamidæ. London: Trustees of the British Museum (Natural History). (Taylor and Francis, printers). xii + 436 pp. (Gonatodes boiei [sic], new combination, p. 72).
 • Gray J. E. (1842). "Description of some new species of Reptiles, chiefly from the British Museum collection". The Zoological Miscellany 2: 57–59. (Goniodactylus Boeï [sic], new species, p. 58).
 • Smith M. A. (1935). The Fauna of British India, Including Ceylon and Burma. Reptilia and Amphibia. Vol. II.—Sauria. London: Secretary of State for India in Council. (Taylor and Francis, printers). xiii + 440 pp. + Plate I + 2 maps. (Cnemaspis boiei [sic], new combination, p. 75).

Chú thích sửa

 1. ^ a b The Reptile Database. Cnemaspis boiei. www.reptile-database.org.
 2. ^ Cnemaspis boiei. The Reptile Database. Truy cập ngày 31 tháng 5 năm 2013.
 3. ^ Beolens Bo, Watkins Michael, Grayson Michael (2011). The Eponym Dictionary of Reptiles. Baltimore: Johns Hopkins University Press. xiii + 296 pp. ISBN 978-1-4214-0135-5. (Cnemaspis boiei, p. 31).