Corsiaceae là một họ thực vật một lá mầm. Hệ thống APG III năm 2009 coi họ này thuộc về bộ Liliales của nhánh monocots. Điều này không đổi so với hệ thống APG II năm 2003 nhưng là thay đổi nhỏ so với hệ thống APG năm 1998, trong đó người ta không đặt họ này vào bộ nào, dù vẫn thuộc nhánh monocots.

Corsiaceae
Corsia spp.
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Monocots
Bộ (ordo)Liliales
Họ (familia)Corsiaceae
Becc.
Các chi
Xem văn bản.

Các chi sửa

Họ này chứa 3 chi Corsia, CorsiopsisArachnitis với khoảng 10-30 loài. Do các loài trong họ này là thực vật thân thảo không tự dưỡng (nghĩa là chúng không chứa diệp lục và vì thế không quang hợp) nên đôi khi chúng cũng được gộp trong họ Burmanniaceae, tuy nhiên, theo phân loại của APG III và APG II thì không cùng bộ. Website của APG có đề cập tới một nghiên cứu trong đó người ta cho rằng họ này chỉ chứa chi Corsia, với chi Arachnitis tốt nhất nên đặt gần họ Burmanniaceae, do có quan hệ gần với Thismia và/hoặc Burmannia[1]. Chi Corsiopsis, là chi đơn loài mới miêu tả gần đây vào năm 1999.

Chi và loài sửa

 
Corsia ornata, bán đảo Bird's Head, Indonesia

Phát sinh chủng loài sửa

Cây phát sinh chủng loài dưới đây lấy theo APG III.

Liliales

Corsiaceae

Campynemataceae

Melanthiaceae

Petermanniaceae

Colchicaceae

Alstroemeriaceae s.l.

Luzuriageae (Luzuriagaceae)

Alstroemerieae (Alstroemeriaceae s.s)

Rhipogonaceae

Philesiaceae

Smilacaceae

Liliaceae

Tham khảo sửa

  1. ^ Neyland R. & M. Hennigan (2003). “A phylogeny inferred from large-subunit (26S) ribosome DNA sequences suggests that the Corsiaceae are polyphyletic”. New Zealand J. Bot. 41: 1–11. doi:10.1080/0028825X.2003.9512828.

Liên kết ngoài sửa

  Tư liệu liên quan tới Corsiaceae tại Wikimedia Commons