Sách lược chính trị

Sách lược chính trị hay Chiến lược chính trị[1] là đường lối, phương pháp, cách thức của một hệ thống quản trị lớn, thường là một chính phủ, đảng phái chính trị, nhằm đạt được mục tiêu chính trị trong việc quản trị quốc gia, tổ chức.[2] Thuật ngữ cũng dùng trong quản trị doanh nghiệp, nhằm đạt mục tiêu trong việc quản trị một công ty, một tập đoàn kinh doanh.

Đây là chiến lược dùng trong lĩnh vực chính trị, bao gồm quản trị quốc gia, hoặc quản trị doanh nghiệp. Trong quản trị quốc gia, nó phản ánh qua các văn bản kế hoạch, là một phần thuộc về Chính sách. Trong khi chính sách là chương trình hành động phổ quát, liệt kê các đường hướng hoạt động chính trị mà nhà nước phải thực thi, thì chiến lược là nhóm phương pháp nổi bật hơn, được sáng tạo nhằm thích ứng một hoàn cảnh chính trị cụ thể, được sử dụng bên cạnh các phương pháp chính trị thông thường khác, nhưng đều hướng đến việc đạt mục tiêu lớn về vĩ mô trong dài hạn.

Danh sáchSửa đổi

Đây là danh sách các chiến lược chính trị. Sự sắp xếp theo hệ thống chỉ có tính tương đối.

Danh sách này chỉ có tính liệt kê, không diễn giải sự liên quan, kết nối hay chồng lấn của các khái niệm. Mỗi một đề mục nhỏ của danh sách nên được hiểu một cách độc lập với nhau.

Nội dung khácSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Political Strategy in Party Government (PDF). Truy cập ngày 30 tháng 6 năm 2020.
    Trang 2-3, trích:"...Mặc dù chiến lược là một khái niệm được sử dụng rộng rãi trong thực tế cũng như trong khoa học, cho đến nay chúng ta vẫn không thấy cơ sở chung cho sự hiểu biết về chiến lược chính trị và nền tảng sâu sắc hơn cho mục đích phân tích..." (Although strategy is an extensively used notion in practice as well as in science, thus far we still fail to see common grounds for the understanding of political strategy and deeper foundations for analytical purposes)
  2. ^ Peter Schröder, dịch từ nguyên bản tiếng Đức của Anya Malhotra, Political Strategies Lưu trữ 2020-06-29 tại Wayback Machine
    Trang 18, trích:"...Các chiến lược chính trị được sử dụng để thúc đẩy thông qua các ý tưởng hoặc khái niệm chính trị, ví dụ như giới thiệu luật mới, tạo ra các cấu trúc hành chính mới, thực hiện các biện pháp bãi bỏ quy định, tư nhân hóa hoặc phân cấp...." (Political strategies are used to push through political ideas or concepts, for instance the introduction of new laws or the creation of new administrative structures or the implementation of measures for deregulation, privatisation or decentralisation), truy cập ngày 30 tháng 6 năm 2020
  3. ^ “Chiến lược quốc phòng mới của Hoa Kỳ chính thức chuyển trọng tâm về châu Á”. 6 tháng 1 năm 2012. Truy cập 29 tháng 3 năm 2020.
  4. ^ “Chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh”. NXB Chính trị quốc gia. 1995.
  5. ^ “Lý thuyết Tam chiến của Trung Quốc”. Truy cập 29 tháng 6 năm 2020.
  6. ^ Ba mươi sáu kế, Chương IV.

Đọc thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi