Danh sách khu dự trữ sinh quyển tại các nước Ả rập

bài viết danh sách Wikimedia

Theo Chương trình con người và khu dự trữ sinh quyển của UNESCO, hiện nay có 26 khu dự trữ sinh quyển được công nhận như là một phần của mạng lưới khu dự trữ sinh quyển thế giới tại các nước Ả rập được phân bố tại 13 quốc gia trong khu vực.

Danh sách

sửa

Dưới đây là danh sách các khu dự trữ sinh quyển ở các nước Ả rập, bao gồm cả các khu dự trữ sinh quyển xuyên lục địa thuộc Địa Trung Hải cùng một khu dự trữ sinh quyển thuộc cả hai quốc gia là MarocTây Ban Nha.

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa