Danh sách khu dự trữ sinh quyển tại châu Phi

bài viết danh sách Wikimedia

Theo Chương trình con người và sinh quyển (MAB) của UNESCO, hiện nay có 60 khu dự trữ sinh quyển được công nhận như là một phần của Mạng lưới khu dự trữ sinh quyển thế giới ở châu Phi có mặt ở 27 quốc gia trong khu vực. Không bao gồm các khu dự trữ sinh quyển thuộc các quốc gia Bắc Phi, đã được xếp trong danh sách Danh sách khu dự trữ sinh quyển tại các nước Ả rập; khu dự trữ sinh quyển ở Sub-Saharan được sắp xếp trong khu vực Danh sách khu dự trữ sinh quyển tại châu Phi.

Danh sách sửa

Dưới đây là danh sách các khu dự trữ sinh quyển thuộc các quốc gia và vũng lãnh thổ tại châu Phi.

Bénin sửa

Burkina Faso sửa

Cameroon sửa

Cộng hòa Congo sửa

Côte d'Ivoire sửa

Cộng hòa Dân chủ Congo sửa

Ethiopia sửa

Gabon sửa

Ghana sửa

Guinea sửa

Guinea-Bissau sửa

Kenya sửa

Madagascar sửa

Malawi sửa

Mali sửa

Mauritanie sửa

Mauritius sửa

Nam Phi sửa

Niger sửa

Nigeria sửa

Rwanda sửa

Senegal sửa

Sudan sửa

Tanzania sửa

Togo sửa

  • Oti-Keran / Oti-Mandouri (2011)
  • Khu dự trữ sinh quyển Mono, Togo (2017)
  • Khu dự trữ sinh quyển xuyên quốc gia Mono (cùng với Benin) (2017)

Cộng hòa Trung Phi sửa

Uganda sửa

Zimbabwe sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa