Danh sách máy bay quân sự của Nhật Bản

bài viết danh sách Wikimedia

Danh sách này bao gồm tất cả máy bay nguyên mẫu, máy bay tiền sản xuất và máy bay hoạt động trong từng thời kỳ. Danh sách bao gồm cả máy bay nội địa của Nhật Bản, máy bay Nhật sản xuất theo thiết kế nước ngoài, và máy bay do nước ngoài chế tạo phục vụ trong quân đội Nhật Bản.

Chính sách của Wikipedia là sử dụng tên tiếng Nhật cho những máy bay này, mà không sử dụng tên mã do Đồng Minh đặt trong giai đoạn Thế Chiến II, cho dù chúng sẽ được đổi hướng và nêu lên trong bài chính. Những tên này được liệt kê ra đây cho tiện tham khảo.

Trước năm 1945

sửa

Xem thêm Lục quân Đế quốc Nhật BảnHải quân Đế quốc Nhật Bản

Máy bay tiêm kích

sửa
Máy bay tiêm kích trước năm 1945
Tên hiệu Tên Tên mã Đồng Minh Năm Số lượng Ghi chú
Kawasaki Ki-10 - Perry 1935 588 Máy bay tiêm kích cánh kép
Nakajima Ki-27 - Nate 1936 3.368 Máy bay tiêm kích Lục quân
Nakajima Ki-43 隼 "Hayabusa" Oscar 1939 5.919 Máy bay tiêm kích Lục quân
Nakajima Ki-44 鍾馗 "Shoki" Tojo 1940 1.225 Máy bay tiêm kích Lục quân
Kawasaki Ki-45 屠龍 "Toryu" Nick 1939 1.701 Máy bay tiêm kích bay đêm Lục quân
Kawasaki Ki-60 - - 1940 3 Máy bay tiêm kích đánh chặn Lục quân
Kawasaki Ki-61 飛燕 "Hien" Tony 1941 3.078 Máy bay tiêm kích Lục quân
Kawasaki Ki-64 - Rob 1943 - Máy bay tiêm kích Lục quân thử nghiệm
Mitsubishi Ki-83 - - 1944 1 Máy bay tiêm kích hộ tống Lục quân
Nakajima Ki-84 疾風 "Hayate" Frank 1943 3.514 Máy bay tiêm kích Lục quân
Nakajima Ki-87 - - 1945 1 Máy bay tiêm kích Lục quân tầm cao
Rikugun Ki-93 - - 1945 - Máy bay tiêm kích Lục quân
Tachikawa Ki-94 - - 1945 1 Máy bay tiêm kích đánh chặn Lục quân
Kawasaki Ki-96 - - 1943 3 Máy bay tiêm kích hạng nặng Lục quân thử nghiệm
Kawasaki Ki-100 - - 1945 121 Máy bay tiêm kích Lục quân
Kawasaki Ki-102 - Randy 1944 238 Máy bay tiêm kích bay đêm Lục quân
Kawasaki Ki-108 - - 1944 - Máy bay tiêm kích Lục quân tầm cao
Mitsubishi Ki-109 - - 1944 - Máy bay tiêm kích đánh chặn
Mitsubishi Ki-202 秋水改 "Shusui-kai" - - 0 Máy bay tiêm kích đánh chặn tên lửa
Nakajima A2N - - 1930 166 Máy bay tiêm kích Hải quân trên tàu sân bay
Nakajima A4N - - 1935 221 Máy bay tiêm kích Hải quân trên tàu sân bay
Mitsubishi A5M 九六艦戰 - "Kiểu 96" Claude 1935 1.094 Máy bay tiêm kích Hải quân trên tàu sân bay
Mitsubishi A6M Zero 零戦 "Reisen" Zeke 1939 11.000 Máy bay tiêm kích Hải quân trên tàu sân bay
Mitsubishi A7M 烈風 "Reppu" Sam 1944 8 Máy bay tiêm kích Hải quân trên tàu sân bay
Nakajima J1N 月光 "Gekko" Irving 1941 - Máy bay tiêm kích bay đêm Hải quân
Mitsubishi J2M 雷電 "Raiden" Jack 1942 621 Máy bay tiêm kích đánh chặn Hải quân
Nakajima J5N 天雷 "Tenrai" - 1944 6 Máy bay tiêm kích đánh chặn Hải quân
Kyūshū J7W 震電 "Shinden" - 1945 1 Máy bay tiêm kích đánh chặn Hải quân
Mitsubishi J8M 秋水 "Shusui" - 1945 1 Máy bay tên lửa đánh chặn dựa trên kiểu Messerschmitt Me 163
Kawanishi N1K-J 紫電 "Shiden" George 1942 1.097 Máy bay tiêm kích Hải quân Navy
Aichi S1A 電光 "Denko" - - - Máy bay tiêm kích bay đêm Hải quân
Kawanishi P1Y2-S 極光 "Kyokko" - 1944 - Máy bay tiêm kích bay đêm Hải quân
Kawasaki KDA-5 - - 1932 - -
Nakajima Kiểu 91 - - 1931 420 -

Máy bay ném bom

sửa
Máy bay ném bom trước năm 1945
Tên hiệu Tên Tên mã Đồng Minh Năm Số lượng Ghi chú
Mitsubishi Ki-1 - - 1933 118 Máy bay ném bom cánh đơn
Mitsubishi Ki-2 - - 1933 - -
Mitsubishi Ki-21 - Sally 1936 2.064 Máy bay ném bom Lục quân
Mitsubishi Ki-30 - Ann 1937 704 Máy bay ném bom hạng nhẹ Lục quân
Kawasaki Ki-32 - Mary 1937 854 Máy bay ném bom hạng nhẹ
Kawasaki Ki-48 "Sokei" Lily 1939 1.997 Máy bay ném bom hạng nhẹ
Nakajima Ki-49 呑龍 "Donryu" Helen 1939 819 Máy bay ném bom hạng nặng Lục quân
Mitsubishi Ki-51 九九襲擊 - "Kiểu 99" Sonia 1939 2.385 Máy bay tấn công/trinh sát Lục quân
Kawasaki Ki-66 - - 1942 - -
Mitsubishi Ki-67 飛龍 "Hiryū" Peggy 1942 767 Máy bay ném bom hạng trung Lục quân
Tachikawa Ki-74 - Patsy 1944 14 Máy bay ném bom /trinh sát
Nakajima Ki-115 剣 "Tsurugi" - 1945 104 Máy bay ném bom cảm tử
Mitsubishi B1M - - 1923 443 Máy bay ném bom ngư lôi trên tàu sân bay
Mitsubishi B2M - - 1932 206 Máy bay ném bom ngư lôi trên tàu sân bay
Yokosuka B4Y - Jean 1935 205 Máy bay ném bom ngư lôi cánh kép
Nakajima B5N 九七艦攻 "Kiểu 97"- Kate 1937 1.150 Máy bay ném bom ngư lôi trên tàu sân bay
Mitsubishi B5M - Mabel 1936 145 Máy bay ném bom ngư lôi trên tàu sân bay
Nakajima B6N 天山 "Tenzan" Jill 1941 1.268 Máy bay ném bom ngư lôi
Aichi B7A 流星 "Ryusei" Grace 1942 114 Máy bay ném bom ngư lôi trên tàu sân bay
Aichi D1A - Susie 1934 590 Máy bay ném bom bổ nhào trên tàu sân bay
Aichi D3A 九九艦爆 - "Kiểu 99" Val 1938 1.486 Máy bay ném bom bổ nhào trên tàu sân bay
Yokosuka D4Y 彗星 "Suisei" Judy 1940 2.038 Máy bay ném bom bổ nhào
Mitsubishi G3M - Nell 1934 1.049 Máy bay ném bom Hải quân đất liền
Mitsubishi G4M 一式陸攻 "Ishikirikko" Betty 1939 2.435 Máy bay ném bom Hải quân đất liền
Nakajima G5N 深山 "Shinzan" Liz 1941 7 Máy bay ném bom hạng nặng tầm xa
Nakajima G8N 連山 "Renzan" Rita 1944 7 Máy bay ném bom hạng nặng Hải quân tầm xa
Nakajima G10N 富岳 "Fugaku" - - 0 Máy bay ném bom hạng nặng Hải quân tầm rất xa
Nakajima J9Y 橘花 "Kikka" - - 2 Máy bay phản lực dựa trên kiểu Messerschmitt Me 262
Yokosuka MXY7 桜花 "Ohka" Baka 1944 850 Máy bay ném bom cảm tử
Yokosuka P1Y 銀河 "Ginga" Frances 1943 1.098 Máy bay ném bom hạng trung
Kyūshū Q1W 東海 "Tokai" Lorna 1943 153 Máy bay tuần tra ném bom Hải quân chống tàu ngầm

Máy bay vận tải

sửa
Máy bay vận tải trước năm 1945
Tên hiệu Tên Tên mã Đồng Minh Năm Số lượng Ghi chú
Kawasaki Ki-56 - Thalia 1940 121 Máy bay vận tải hai động cơ
Kokusai Ki-59 - Theresa 1939 Máy bay vận tải hai động cơ
Mitsubishi Ki-57 - Topsy 1939 406 (MC-20, L4M) - Máy bay vận tải hai động cơ
Nakajima Ki-34 - Thora 1936 318 (L1N) Máy bay vận tải hai động cơ

Máy bay trinh sát

sửa
Máy bay trinh sát và liên lạc trước năm 1945
Tên hiệu Tên Tên mã Đồng Minh Năm Số lượng Ghi chú
Kokusai Ki-76 - Stella 1941 -
Mitsubishi Ki-15/C5M - Babs 1936 500 Máy bay trinh sát Lục quân
Mitsubishi Ki-46 - Dinah 1939 1.742 Máy bay trinh sát Lục quân
Nakajima Ki-4 - - 1934 - Máy bay trinh sát Lục quân
Nakajima C6N 彩雲 "Saiun" Myrt 1943 379 Máy bay trinh sát Hải quân
Tachikawa Ki-36 - Ida 1938 1.334 Máy bay hỗ trợ gần mặt đất
Tachikawa Ki-70 - Clara 1943 3 Máy bay trinh sát
Yokosuka R2Y 景雲 "Keiun" - 1945 1 Máy bay trinh sát

Máy bay huấn luyện

sửa
Máy bay huấn luyện trước năm 1945
Tên hiệu Tên Tên mã Đồng Minh Năm Số lượng Ghi chú
Aichi M6A1-K 南山 "Nanzan" - 1945 2 Máy bay huấn luyện đất liền của chiếc M6A
Kyūshū K11W 白菊 "Shiragiku" - 1942 798 Máy bay huấn luyện ném bom
Mitsubishi K3M - Pine 1930 - Máy bay huấn luyện đội bay Hải quân
Tachikawa Ki-17 - Cedar 1935 658 Máy bay huấn luyện căn bản cánh kép
Tachikawa Ki-9 - Spruce 1935 2.615 Máy bay huấn luyện Lục quân trung cấp
Tachikawa Ki-55 - Ida 1939 1.389 Máy bay huấn luyện Lục quân nâng cao
Tachikawa Ki-54 - Hickory 1940 1.368 Máy bay huấn luyện và vận tải
Yokosuka K5Y - Willow 1933 5.770 Máy bay huấn luyện cánh kép
Yokosuka MXY8 秋草 "Akigusa" - 1945 50 Máy bay huấn luyện không động cơ của kiểu Mitsubishi J8M
Yokosuka MXY9 秋火 "Shuka" - 1945 - Máy bay huấn luyện phản lực của kiểu MXY8

Thủy phi cơ

sửa
Thủy phi cơ trước năm 1945
Tên hiệu Tên Tên mã Đồng Minh Năm Số lượng Ghi chú
Aichi E11A - Laura 1937 17 Thủy phi cơ trinh sát
Aichi E13A - Jake 1940 1.418 Thủy phi cơ trinh sát
Aichi H9A - - 1940 31 -
Aichi E16A 瑞雲 "Zuiun" Paul 1942 Thủy phi cơ trinh sát
Aichi M6A 晴嵐 "Seiran" - 1943 Thủy phi cơ hoạt động từ tàu ngầm
Kawanishi E7K - Alf 1933 Thủy phi cơ trinh sát
Kawanishi H6K Thủy phi cơ Loại 97 Mavis 1936 217 Thủy phi cơ trinh sát
Kawanishi E15K 紫雲 "Shiun" Norm 1941 Thủy phi cơ trinh sát
Kawanishi H8K - Emily 1941 167 Thủy phi cơ ném bom/ngư lôi
Kawanishi H8K2-L 晴空 "Seiku" Emily - Phiên bản vận tải của Kawanishi H8K
Kawanishi N1K 強風 "Kyofu" Rex 1942 Thủy phi cơ tiêm kích
Mitsubishi F1M - Pete 1936 Thủy phi cơ thám sát
Nakajima E2N - - 1929 Thủy phi cơ trinh sát
Nakajima E4N - - 1930 Thủy phi cơ trinh sát
Nakajima E8N - Dave 1934 Thủy phi cơ trinh sát
Nakajima A6M2-N - Rufe 1942 327 Phiên bản thủy phi cơ của chiếc Mitsubishi Zero
Yokosuka H5Y - Cherry 1936 Thủy phi cơ
Yokosuka E14Y - Glenn 1939 Thủy phi cơ hoạt động từ tàu ngầm

Máy bay tự lên thẳng

sửa
Máy bay tự lên thẳng trước năm 1945
Tên hiệu Tên Tên mã Đồng Minh Năm Số lượng Ghi chú
Kayaba Ka-1 - - 1941 - Máy bay tự lên thẳng trinh sát

Máy bay thử nghiệm

sửa
Máy bay thử nghiệm trước năm 1945
Tên hiệu Tên Tên mã Đồng Minh Năm Số lượng Ghi chú
Kawasaki Ki-78 - - 1942 -
Tachikawa Ki-77 - - 1942 -

Xem thêm

sửa

JASDF Aircraft Gallery

Tham khảo

sửa