Danh sách sinh vật định danh theo Việt Nam

Danh sách sinh vật đặt tên theo tên gọi của Việt Nam:

Tên gọi Việt Nam Map of Vietnam showing the conquest of the south (nam tiến, 1069-1757).
2879–2524 TCN Xích Quỷ (truyền thuyết)
Thế kỷ 7–258 TCN Văn Lang
258-179 TCN Âu Lạc
204–111 TCN Nam Việt
111 TCN–40 CN Giao Chỉ
40–43 Lĩnh Nam
43–203 Giao Chỉ
203–544 Giao Châu
544–602 Vạn Xuân
602–679 Giao Châu
679–757 An Nam
757–766 Trấn Nam
768–866 An Nam
866–967 Tĩnh Hải quân
968–1054 Đại Cồ Việt
1054–1400 Đại Việt
1400–1407 Đại Ngu
1407–1427 Giao Chỉ
1428–1804 Đại Việt
1804–1839 Việt Nam
1839–1945 Đại Nam
1887–1954 Đông Dương
(Bắc/Trung/Nam Kỳ)
từ 1945 Việt Nam
Bản mẫu chính
Sinh vật định danh
Lịch sử Việt Nam
 1. Vietnamaptera: chi côn trùng cánh nửa với một loài ở Việt Nam Vietnamaptera bogiessa[1] và 3 loài ở Trung Quốc (Vietnamaptera quarta, Vietnamaptera secunda, Vietnamaptera tertia)[2]
 2. Vietnamocalamus: chi thực vật với loài duy nhất, Vietnamocalamus catbaensis
 3. Vietnamocasia: chi Ráy với loài duy nhất Vietnamocasia dauae
 4. Vietnamosasa: chi thực vật với 3 loài Vietnamosasa ciliata, Vietnamosasa darlacensisVietnamosasa pusilla
 5. Vietnamochloa: loài duy nhất Vietnamochloa aurea
 6. Vietnamodes: 3 loài V. adelinae – V. dogueti – V. unicispina
 7. Vietnamophryne: 4 loài V. inexpectata, V. occidentalis, V. orloviV. vuquangensis
 8. Rubovietnamia: chi thực vật gồm ít nhất 3 loài trong Họ Thiến thảo[3]
  1. Phân chi Vietnamoprotaetia của chi Protaetia, phân họ Cetoniinae, chwas 2 loài P. aeneipes – P. sericophora. Chi Protaetia còn có loài Protaetia vietnamica

Loài

sửa

Annamensis

sửa
 1. Abacetus annamensis
 2. Aegithalos annamensis
 3. Agelasta annamensis
 4. Alstonia annamensis
 5. Ancyra annamensis
 6. Anthracus annamensis
 7. Apogonia annamensis
 8. Arachnis annamensis
 9. Autoserica annamensis
 10. Coptops annamensis
 11. Corybas annamensis
 12. Dasyvalgus annamensis
 13. Demonax annamensis
 14. Edwardsia annamensis
 15. Garrulax annamensis
 16. Halpe annamensis
 17. Herpestes urva annamensis
 18. Hebius annamensis - Parahelicops annamensis
 19. Hydnocarpus annamensis
 20. Hypopicus hyperythrus annamensis
 21. Lagynochthonius annamensis
 22. Magnolia annamensis
 23. Mauremys annamensis
 24. Megalaima annamensis hay Psilopogon annamensis [4]
 25. Metaegosoma annamensis
 26. Metolinus annamensis
 27. Microhyla annamensis
 28. Nemanthus annamensis
 29. Neopanorpa annamensis
 30. Neuwiedia annamensis
 31. Nomascus annamensis
 32. Obereopsis annamensis
 33. Orthogonius annamensis
 34. Parahyllisia annamensis
 35. Polyphylla annamensis
 36. Prohimerta annamensis
 37. Pseudoisarthrus annamensis
 38. Pteruthius annamensis
 39. Rhacophorus annamensis
 40. Renanthera annamensis
 41. Thermistis annamensis
 42. Wrightia annamensis
 43. Zemeros flegyas annamensis

Annamense

sửa
 1. Adenosma annamense
 2. Adiantum annamense
 3. Antidesma annamense
 4. Antrophyum annamense
 5. Campylium annamense
 6. Capillipedium annamense
 7. Dendrobium annamense
 8. Ectropothecium annamense
 9. Elaphoglossum annamense
 10. Eriocaulon annamense
 11. Erythroxylum annamense
 12. Glyptopetalum annamense
 13. Isopterygium annamense
 14. Ixodonerium annamense
 15. Leucoloma annamense
 16. Macromitrium annamense
 17. Palaquium annamense
 18. Poikilospermum annamense
 19. Platostoma annamense
 20. Saprosma annamense
 21. Stereospermum annamense
 22. Thrixspermum annamense
 23. Trichosteleum annamense

Annamiticus

sửa
 1. Hyelaphus annamiticus (Đồng nghĩa: Axis porcinus annamiticus)
 2. Gnomulus annamiticus
 3. Lamproptera meges annamiticus
 4. Myotis annamiticus
 5. Phelotrupes annamiticus
 6. Strobilanthes annamiticus
 7. Tabanus annamiticus

Sinovietnamicum

sửa
 1. Disporum sinovietnamicum[5]

Vietnamia

sửa
 1. Vietnamia, chi họ bọ ba thuỳ, hiện có duy nhất một loài V. yushanensis

Vietnamica

sửa
 1. Asioreicheia vietnamica[6]
 2. Begonia sino-vietnamica[7]
 3. Curuzza vietnamica[8]
 4. Gasterostena vietnamica
 5. Hartemita vietnamica[9]
 6. Ichneumenoptera vietnamica[10]
 7. Neostatherotis vietnamica[11]
 8. Paradoxecia vietnamica
 9. Probles vietnamica[12]
 10. Protaetia vietnamica
 11. Protoplotina vietnamica[13]
 12. Roynortonia vietnamica[14]
 13. Uroobovella vietnamica[15]
 14. Zeuxinella vietnamica

Vietnamensis

sửa
 1. Aleochara vietnamensis
 2. Angulobaloghia vietnamensis (ve bét)
 3. Antheraea vietnamensis
 4. Artabotrys vietnamensis
 5. Belisana vietnamensis[16][17][18]
 6. Bronchocela vietnamensis
 7. Chalcovietnamicus vietnamensis
 8. Compsocommosis vietnamensis[19]
 9. Cupressus vietnamensis
 10. Dentocreagris vietnamensis
 11. Dixonius vietnamensis
 12. Euconnus vietnamensis
 13. Formosiepyris vietnamensis[20]
 14. Gekko vietnamensis
 15. Hexachaetus vietnamensis[21]
 16. Heydoniella vietnamensis[22]
 17. Mallinella vietnamensis[23]
 18. Neoschoengastia vietnamensis[24]
 19. Paracobanocythere vietnamensis[25]
 20. Phaonia vietnamensis
 21. Phycocalidia vietnamensis
 22. Ophiopogon vietnamensis
 23. Robiquetia vietnamensis
 24. Stephanitis (Norba) vietnamensis[26]
 25. Sthulapada vietnamensis[22]
 26. Stenohya vietnamensis
 27. Tetrablemma vietnamensis
 28. Xestoleberis vietnamensis.[27]

Vietnamense

sửa
 1. Aspinatimonomma vietnamense
 2. Bulbophyllum vietnamense
 3. Chryseobacterium vietnamense
 4. Craibiodendron vietnamense
 5. Cyathostemma vietnamense
 6. Dendrobium vietnamense
 7. Lachnoderma vietnamense
 8. Leucocraspedum vietnamense
 9. Elatostema vietnamense
 10. Paphiopedilum vietnamense
 11. Pithecellobium vietnamense
 12. Placolobium vietnamense
 13. Spatoglossum vietnamense
 14. Sphaerodorum vietnamense
 15. Theloderma vietnamense
 16. Tetrablemma vietnamense
 17. Trichosteleum vietnamense
 18. Vaccinium vietnamense

Vietnamicum

sửa
 1. Aeolosoma vietnamicum loài động vật chi Aeolosoma, Aeolosomatidae, Aphanoneura, Annelida.[28]
 2. Mimochelidonium vietnamicum[29]

Xem thêm

sửa
 1. Danh sách sinh vật đặt tên theo Hà Nội

Tham khảo

sửa
 1. ^ Vietnamaptera, a new genus of apterous Carventinae (Hemiptera: Aradidae) from Vietnam Zootaxa 2530: 60–64 (2010) Accepted by M. Malipatil: 23 Jun. 2010; published: 8 Jul. 2010
 2. ^ Three new species of the apterous Carventinae genus Vietnamaptera (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) from China Zootaxa 3016: 29–36 (2011) Accepted by C. Schaefer: 8 Aug. 2011; published: 7 Sep. 2011
 3. ^ Rubovietnamia coronula sp. nov. (Rubiaceae: Gardenieae) from the Philippines Alejandro, G. J. D. and Meve, U. (2016). Nordic Journal of Botany 16 FEB 2016 doi:10.1111/njb.01020
 4. ^ Robinson & Kloss (1919). “Psilopogon annamensis”. Sách Đỏ IUCN các loài bị đe dọa. Phiên bản 2014. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. doi:10.2305/IUCN.UK.2014-2.RLTS.T22735400A45360557.en
 5. ^ Hu, R.-C., Xu, W.-B. and Huang, Y.-F. (2016), Disporum sinovietnamicum sp. nov. (Colchicaceae) from southwestern Guangxi, China. Nordic Journal of Botany 16 FEB 2016. doi:10.1111/njb.00989
 6. ^ A new genus Asioreicheia gen. nov. and two new species of the subtribe Reicheiina (Coleoptera: Carabidae: Scaritinae) from the eastern Asia and re-assessment of next two species from the same region Lưu trữ 2016-01-27 tại Wayback Machine 29.12.2013
 7. ^ Begonia sino-vietnamica C. Y. Wu
 8. ^ Kobayashi, Hideki; Yasunori Kishida & Min Wang, 2008, The genus Curuzza stat. rev. and two new taxa (Notodontidae: Lepidoptera), Tinea 20 (4): 236-242.
 9. ^ Review of the genus Hartemita Cameron, 1910 (Hymenoptera, Braconidae, Cardiochilinae), with the description of six new species from Vietnam Long, K.D.; van Achterberg, C. 2011. ZooKeys, 102: 13–40. doi:10.3897/zookeys.102.879
 10. ^ New and poorly known clearwing moth taxa from Vietnam (Lepidoptera, Sesiidae Transactions of the Lepidopterological Society of Japan 46(2), 69-90, 1995-06-20.
 11. ^ First record of the genus Neostatherotis Oku from China, with the descriptions of four new species (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae) Zootaxa 3941 (2): 247–254 Accepted by J. Brown: 4 Mar. 2015; published: 31 Mar. 2015 doi:10.11646/zootaxa.3941.2.5
 12. ^ Tersilochinae of South, Southeast and East Asia, excluding Mongolia and Japan (Hymenoptera: Ichneumonidae) ZOOSYSTEMATICA ROSSICA, 20(1): 96–148 28 JULY 2011
 13. ^ Miyatake, M. 1994: Revisional studies on Asian genera of the subfamily Sticholotidinae (Coleoptera: Coccinellidae). Memoirs of the College of Agriculture, Ehime University, 38(2) [Entomological series (8)]: 223-293
 14. ^ Ermilov, S.G., 2011: A new genus and species of Amerobelbidae (Acari: Oribatida) from Vietnam. Acarologia 51 (3): 275-282. Abstract and full article: doi:10.1051/acarologia/20112012
 15. ^ A new Uroobovella Berlese, 1903 species from Vietnam (Acari: Uropodina) Genus, 22(4): 661-665
 16. ^ “Mười chín loài Nhện mới công bố”. BIODIVN.COM. BIODIVN. ngày 22 tháng 1 năm 2014.
 17. ^ Pholcid spiders (Araneae: Pholcidae) from northern Vietnam, with descriptions of nineteen new species Zootaxa 3909 (1): 001–082. ISSN 1175-5326 (print edition). ISSN 1175-5334 (online edition). Accepted by F. Labarque: 16 Dec. 2014; published: 15 Jan. 2015. doi:10.11646/zootaxa.3909.1.1.
 18. ^ Công bố mười chín loài nhện mới cho khoa học phát hiện được ở phía Bắc Việt Nam Lưu trữ 2015-01-23 tại Wayback Machine Nguồn tin: TS. Phạm Đình Sắc. Xử lý tin: Thanh Hà Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 20/1/2015 13:24
 19. ^ Compsocommosis new genus, with a new species in Vietnam, and Transfer of Mictocommosis to Archipini (Lepidoptera: Tortricidae: Tortricinae: Archipini) Zootaxa 3999 (1): 144–150 Accepted by J.W. Brown: 3 Jun. 2015; published: 7 Aug. 2015 doi:10.11646/zootaxa.3999.1.10
 20. ^ Discovery of the genus Formosiepyris Terayama, (Hymenoptera, Bethylidae) in Vietnam, with a description of a new species ZooKeys 507: 25-30 (08 Jun 2015) doi:10.3897/zookeys.507.9773
 21. ^ Re-definition and review of the Oriental genus Hexachaetus Chaudoir, 1871 (Coleoptera: Carabidae: Orthogoniini) Zootaxa Vol 4169, No 3, 540–554. 21 Sept. 2016. doi:10.11646/zootaxa.4169.3.7
 22. ^ a b Revision of the family Chalcididae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Vietnam, with the description of 13 new species ZooKeys 576: 1-202 (04 Apr 2016) doi:10.3897/zookeys.576.8177
 23. ^ Four new species of the family Zodariidae (Arachnida, Araneae) from Vietnam Bulletin of the National Science Museum, Tokyo (A) 29(3): 131-139
 24. ^ Two new species and new records of chiggers (Acari: Leeuwenhoekiidae, Trombiculidae) from birds in Vietnam doi:10.11646/zootaxa.4061.5.2
 25. ^ A new interstitial ostracod species of the genus Paracobanocythere from Vietnam, with mitochondrial CO1 sequence data of three Asian species ZooKeys 559: 17-33 (03 Feb 2016) doi:10.3897/zookeys.559.6751
 26. ^ New species and new records of Tingidae (Hemiptera: Heteroptera) from Vietnam Zootaxa 3956 (4): 531–546, Accepted by K. Menard: 13 Apr. 2015; published: ngày 12 tháng 5 năm 2015 doi:10.11646/zootaxa.3956.4.5
 27. ^ Three new species of the genera Loxoconcha and Xestoleberis (Crustacea, Ostracoda, Podocopida) from central and southern Vietnam Zootaxa Vol 4472, No 1. 7 Sept. 2018 doi:10.11646/zootaxa.4472.1.5
 28. ^ A new species of the genus Aeolosoma (Annelida: Aphanoneura: Aeolosomatidae) with peculiar sigmoid chaetae from fresh waters of Vietnam Zootaxa Vol. 5072 No. 3: 30 Nov. 2021 doi:10.11646/ZOOTAXA.5072.3.5
 29. ^ New species of Callichromatini Swainson, 1840. (Coleoptera, Cerambycidae). New Cerambycidae from Vietnam. Part 6 Zootaxa Vol. 4236 No. 1: 22 Feb. 2017 doi:10.11646/ZOOTAXA.4236.1.12