Danh sách vật thể trong Hệ Mặt Trời

bài viết danh sách Wikimedia
Các vật thể Hệ Mặt Trời
theo quỹ đạo
theo kích cỡ
theo thời gian khám phá

Danh sách vật thể trong Hệ Mặt Trời theo thứ tự quỹ đạo khoảng cách tính từ Mặt Trời ra:

Các hành tinh vòng trong và Hành tinh đất đáSửa đổi

Các hành tinh vòng trongHành tinh đất đá:

 
Vùng cân bằng hấp dẫn bởi Trái Đất và Mặt Trăng L4 và L5

Vành đai tiểu hành tinhSửa đổi

Các hành tinh vòng ngoàiSửa đổi

Các hành tinh vòng ngoài bao gồm các hành tinh khí khổng lồ, vệ tinh của chúng, các vật thể bị bắt giữ và một số tiểu hành tinh

Vật thể ngoài Sao Hải VươngSửa đổi

Vật thể khácSửa đổi

Hệ mặt trời cũng bao gồm:

Sao chổi (thiên thể băng với quỹ đạo lệch tâm)Sửa đổi

Các vật thể nhỏSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi