× Degarmoara viết tắt trong thương mại là Dgmra.[1] là một chi lan lai giữa các chi Brassia, MiltoniaOdontoglossum (Brs. x Milt. x Odm.).

× Degarmoara
Degarmoara.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Monocots
Bộ (ordo)Asparagales
Họ (familia)Orchidaceae
Phân họ (subfamilia)Epidendroideae
Tông (tribus)Cymbidieae
Phân tông (subtribus)Oncidiinae
Liên minh (alliance)Hybrids
Chi (genus)× Degarmoara

Hình ảnhSửa đổi

Chú thíchSửa đổi