Desmidiaceae là một họ Song tinh tảo trong bộ Zygnematales.[1]

Desmidiaceae
Phân loại khoa học
Vực (domain)Eukaryota
Giới (regnum)Plantae
Ngành (divisio)Charophyta
Lớp (class)Zygnemophyceae
Bộ (ordo)Desmidiales
Họ (familia)Desmidiaceae
Các chi

Các chi sửa

Hình ảnh sửa

Chú thích sửa

Liên kết ngoài sửa