Desmidium là một chi Song tinh tảo trong họ Desmidiaceae.[1]

Desmidium
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
Ngành (divisio)Charophyta
Lớp (class)Zygnematophyceae
Bộ (ordo)Zygnematales
Họ (familia)Desmidiaceae
Chi (genus)Desmidium
Các loài
Danh pháp đồng nghĩa
  • Desmidium C. Agardh

Chú thích Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi