Deuteri, hay còn gọi là hydro nặng hoặc trong tiếng Việt gọi là đơtêri, là một đồng vị bền của hydro có mặt phổ biến trong các đại dương của Trái Đất với tỉ lệ khoảng 1 nguyên tử trong 6400 nguyên tử hydro (~15625 [[ppm]]). Deuteri chiếm khoảng 0,0156% (tương đương về khối lượng: 0,0312%) trong tổng số hydro tự nhiên trong các đại dương của Trái Đất; mức độ phong phú thay đổi nhỏ theo từng loại hình nước tồn tại trong tự nhiên.

Deuteri, hydrogen-2, 2H
Thông tin chung
Ký hiệu2H
TênDeuteri, hydrogen-2, 2H, H-2,
hydrogen-2
Proton (Z)1
Neutron (N)1
Nuclide data
Độ phong phú tự nhiên0.0115% (Trái Đất)[1]
Khối lượng đồng vị2.01410177811Bản mẫu:AME2016 II Da
Spin1+
Excess energy13135.720 keV
Binding energy2224.52 keV
Isotopes of hydrogen
Complete table of nuclides
Cấu tạo nguyên tử hydro (trái) và deuteri (phải).

Hạt nhân của deuteri chứa 1 proton và 1 neutron, trong khi các hạt nhân của hydro thông thường không có neutron. Tên đồng vị này có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp deuteros nghĩa là "2", ám chỉ có hai loại hạt cấu tạo nên hạt nhân.

Tham khảo sửa

  1. ^ “Nudat 2”. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 6 năm 2018. Truy cập ngày 8 tháng 1 năm 2020.

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa