Proti là đồng vị 1H. Proti là đồng vị phổ biến nhất của hiđrô, chiếm đến 99,985% tổng số nguyên tử hydro. Proti là đồng vị duy nhất không có neutron. Proti là một trong hai đồng vị bền của hydro, đồng vị kia là deuteri. Trong tự nhiên, hydro có ba đồng vị là proti, deuteri và triti. Vì có ký hiệu trùng với phosphor, proti không có ký hiệu riêng.

Tham khảoSửa đổi