Lương long cổ dài

(đổi hướng từ Diplodocidae)

Diplodocidae là một họ gồm những con khủng long sauropod đã sống từ kỷ Jura muộn để sớm Phấn trắng, mà bây giờ là châu Âu, châu Phichâu Mỹ.

Diplodocidae
Thời điểm hóa thạch: Trung Jura - Creta sớm
Berlin Diplodocus.jpg
Diplodocus carnegii
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Sauropsida
Liên bộ (superordo)Dinosauria
Bộ (ordo)Saurischia
Phân bộ (subordo)Sauropodomorpha
Phân thứ bộ (infraordo)Sauropoda
Liên họ (superfamilia)Diplodocoidea
Họ (familia)Diplodocidae
Marsh, 1884
Subfamilias
Xem văn bản
Danh pháp đồng nghĩa
  • Atlantosauridae?
    Marsh, 1877
  • Amphicoeliidae?
    Cope, 1878
  • Apatosauridae
    Huene, 1927

Phân loạiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi